136899_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
136899
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2014-06-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel er: Salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer.

Varehandelsindeksenmai 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,9 prosent fra april til mai i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter flere måneder med vekst.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Mai 2014Endring i prosent
April 2014 - Mai 2014Mai 2013 - Mai 2014Mars 2013 / Mai 2013 - Mars 2014 / Mai 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert128,4-0,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert133,6-1,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert133,40,41,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert148,32,44,0
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend

Flere bransjer opplevde en nedgang i omsetningsvolumet fra april til mai i år. Butikker som selger byggevarer, jernvarer og fargevarer, var blant de som hadde omsetningsnedgang. Salget av sports- og fritidsutstyr hadde også nedgang fra april til mai.

Butikkhandel med klær og sko og salg via Internett hadde en liten vekst i denne perioden. I dagligvarebutikkene og spesialforretninger som selger nærings- og nytelsesmidler, var omsetningsvolumet på samme nivå som i april.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,9 prosent i perioden mars-mai 2014 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2013.

Delindeksen som omfatter salg på bensinstasjoner er revidertÅpne og lesLukk

Grunnet ny informasjon fra oppgavegivere er delindeksen som omfatter salg på bensinstasjoner korrigert fra januar 2013 til og med april 2014. For detaljhandelen totalt er volumindeksen justert opp med gjennomsnittlig 0,1 prosent for hele perioden.