136897_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
136897
Fortsatt vekst i detaljhandelen
statistikk
2014-05-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel er: Salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer.

Varehandelsindeksenapril 2014

Tabell 5 og statistikkbanktabell 06180 publiseres ikke inntil videre på grunn av mangelfull rapportering fra oppgavegivere.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp 0,5 prosent fra mars til april i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 1,0 prosent fra februar til mars i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
April 2014Endring i prosent
Mars 2014 - April 2014April 2013 - April 2014Februar 2013 / April 2013 - Februar 2014 / April 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert129,30,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert135,00,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert118,03,41,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert130,25,33,9
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend

Flere bransjer hadde en økning i omsetningsvolumet fra mars til april i år. Butikker som selger byggevarer, jernvarer og fargevarer, var blant de bransjene som hadde omsetningsvekst. Dagligvarebutikkene og spesialforretninger som selger nærings- og nytelsesmidler, opplevde også en oppgang i denne perioden. Salg av sports- og fritidsutstyr hadde derimot en nedgang fra mars til april.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,9 prosent i perioden februar-april 2014 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2013.

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikreÅpne og lesLukk

Omsetningsindeksene for mars og april er vanskelige å sammenligne med tilsvarende måneder i 2013 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikre enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.