136895_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
136895
Vi handlet mer i mars
statistikk
2014-04-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel kan være: Salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer

Varehandelsindeksenmars 2014

Tabell 5 og statistikkbanktabell 06180 publiseres ikke inntil videre på grunn av mangelfull rapportering fra oppgavegivere.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi handlet mer i mars

Omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene gikk opp 1,0 prosent fra februar til mars i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en svakere vekst de to foregående månedene.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Mars 2014Endring i prosent
Februar 2014 - Mars 2014Mars 2013 - Mars 2014Januar 2013 / Mars 2013 - Januar 2014 / Mars 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert128,41,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert134,01,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert119,51,60,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert131,63,93,0
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend

Flere bransjer hadde en økning i omsetningsvolumet fra februar til mars i år. Butikker som selger sports- og fritidsutstyr, byggevarer samt tekstiler og utstyrsvarer, var blant de bransjene som hadde økning. Dagligvarebutikkene og spesialforretninger som selger nærings- og nytelsesmidler viste også en økning i denne perioden. Salg via Internett og salg av IKT-utstyr i spesialforretninger hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet fra februar til mars 2014.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,8 prosent i perioden januar-mars 2014 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2013.

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikreÅpne og lesLukk

Omsetningsindeksene for mars og april er vanskelige å sammenligne med tilsvarende måneder i 2013 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikre enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.