136893_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
136893
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2014-03-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenfebruar 2014

Tabell 5 og statistikkbanktabell 06180 publiseres ikke inntil videre på grunn av mangelfull rapportering fra oppgavegivere.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,6 prosent fra januar til februar i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en svak vekst på 0,1 prosent de to foregående månedene.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Februar 2014Endring i prosent
Januar 2014 - Februar 2014Februar 2013 - Februar 2014Desember 2012 / Februar 2013 - Desember 2013 / Februar 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert127,10,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert132,51,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert107,30,50,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert116,92,42,2
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend

Butikker som selger elektriske varer, møbler, interiørartikler samt tekstiler og utstyrsvarer var blant de bransjene som hadde økning i omsetningsvolumet fra januar til februar i år. Dagligvarebutikkene hadde derimot en svak nedgang i omsetningsvolumet denne perioden.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,4 prosent i perioden desember 2013-februar 2014 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012-2013.