136909_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
136909
Stabil detaljhandel
statistikk
2014-02-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjanuar 2014

Tabell 5 og statistikkbanktabell 06180 publiseres ikke inntil videre på grunn av mangelfull rapportering fra oppgavegivere.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil detaljhandel

Omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,1 prosent fra desember 2013 til januar 2014, viser sesongjusterte tall. Den langsiktige trenden viser en forholdsvis flat utvikling det siste året.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Januar 2014Endring i prosent
Desember 2013 - Januar 2014Januar 2013 - Januar 2014November 2012 / Januar 2013 - November 2013 / Januar 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert126,40,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert131,30,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert117,90,10,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert126,42,42,2
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend

Butikker som selger fritidsutstyr, spill og leker, var blant de bransjene som hadde økning i omsetningsvolumet fra desember i fjor til januar i år. Dagligvarebutikkene hadde også en liten vekst i denne perioden. Salg via postordre og Internett samt butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet fra desember 2013 til januar 2014.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,7 prosent i perioden november 2013-januar 2014 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012-2013.