95286_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
95286
Desemberhandel på novembernivå
statistikk
2014-01-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 2013

Tabell 5 og statistikkbanktabell 06180 oppdateres ikke inntil videre på grunn av mangelfull rapportering fra oppgavegivere.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Desemberhandel på novembernivå

Omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,1 prosent fra november til desember i 2013, viser sesongjusterte tall. Den langsiktige trenden viser en forholdsvis flat utvikling gjennom 2. halvår i fjor.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Desember 2013Endring i prosent
November 2013 - Desember 2013Desember 2012 - Desember 2013Oktober 2012 / Desember 2012 - Oktober 2013 / Desember 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert126,30,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert131,30,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert159,80,70,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert170,71,91,9
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend

Salg via postordre og Internett samt butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde størst økning i omsetningsvolumet fra november til desember i fjor. Butikker som selger fritidsutstyr, elektriske husholdningsapparater og spill og leker, var blant de bransjene som hadde en nedgang i omsetningsvolumet denne perioden.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,9 prosent i perioden oktober-desember 2013 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012.

Ser man på hele året samlet, omsatte detaljhandelsbedriftene for totalt 1,8 prosent mer i 2013 enn i 2012.