95300_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
95300
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2014-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksennovember 2013

Tabell 5 og statistikkbanktabell 06180 oppdateres ikke inntil videre på grunn av mangelfull rapportering fra oppgavegivere.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,5 prosent fra oktober til november i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,0 prosent fra september til oktober.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
November 2013Endring i prosent
Oktober 2013 - November 2013November 2012 - November 2013September 2012 / November 2012 - September 2013 / November 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert126,40,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert131,40,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert127,91,21,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert138,42,12,1
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend

Flere bransjer hadde en økning i omsetningsvolumet fra oktober til november i år. Butikker som selger sports- og fritidsutstyr samt dagligvarebutikkene, var blant dem som hadde økning. Det samme gjelder salg via Internett og på bensinstasjoner. Omsetningen i butikker som selger møbler og innredningsartikler, samt butikker som selger IKT-utstyr, viste derimot en nedgang i denne perioden.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,3 prosent i perioden september-november 2013 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012.

Nye vekter for volumindeksenÅpne og lesLukk

Vekter for å beregne aggregerte volumindekser er endret fra og med november 2013. Disse vektene benyttes også for å aggregere de sesongjusterte indeksene, for hele perioden det sesongjusteres for.