95296_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
95296
Detaljhandelen ned i oktober
statistikk
2013-12-03T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenoktober 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen ned i oktober

Omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter to måneder med vekst.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Oktober 2013Endring i prosent
September 2013 - Oktober 2013Oktober 2012 - Oktober 2013August 2012 / Oktober 2012 - August 2013 / Oktober 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert125,0-1,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert130,1-0,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert123,90,81,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert133,71,22,0
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend

De fleste bransjer hadde en nedgang i omsetningsvolumet fra september til oktober i år. Butikker som selger byggevarer, elektriske husholdningsapparater og fritidsutstyr, var blant de bransjene som hadde en nedgang i omsetningsvolumet. Det samme gjelder salg på bensinstasjoner. Spesialforretninger som selger nærings- og nytelsesmidler, hadde derimot en økning i denne perioden.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,1 prosent i perioden august-oktober i 2013 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012.