95298_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
95298
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2013-10-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenseptember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,7 prosent fra august til september i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en svak vekst fra juli til august.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
September 2013Endring i prosent
August 2013 - September 2013September 2012 - September 2013Juli 2012 / September 2012 - Juli 2013 / September 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert126,50,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert130,90,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert122,81,51,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert132,62,32,6
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend

De fleste bransjer hadde økning i omsetningsvolumet fra august til september i år. Spesialforretninger med salg av nærings- og nytelsesmidler hadde derimot en nedgang i denne perioden.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,1 prosent i perioden juli-september i 2013 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012.

Reviderte tall for sko

Grunnet feil i datagrunnlaget er delindeksen som omfatter butikkhandel med salg av sko korrigert for august 2013. For detaljhandelen totalt er verdi- og volumindeksen uendret.