95284_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
95284
Svak vekst i detaljhandelen
statistikk
2013-09-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenaugust 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,3 prosent fra juni til juli.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
August 2013Endring i prosent
Juli 2013 - August 2013August 2012 - August 2013Juni 2012 / August 2012 - Juni 2013 / August 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert125,50,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert130,10,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert129,61,01,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert139,12,73,0
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend

Butikker med salg av møbler og innredningsartikler, sportsutstyr og salg via Internett bidro til økningen i omsetningsvolumet fra juli til august i år. Omsetningsøkning var det også for salg av byggevarer og elektriske husholdningsapparater.

Omsetningsvolumet til dagligvarebutikkene og spesialforretninger med salg av nærings- og nytelsesmidler hadde derimot en nedgang. Salget på bensinstasjonene hadde også nedgang i omsetningsvolumet denne perioden.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,7 prosent i perioden juli-august i 2013 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012.