95282_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
95282
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2013-08-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuli 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,3 prosent fra juni til juli i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en liten nedgang på 0,2 prosent fra mai til juni.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Juli 2013Endring i prosent
Juli 2013Juni 2013 - Juli 2013Juli 2012 - Juli 2013Mai 2012 / Juli 2012 - Mai 2013 / Juli 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert125,5-1,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert130,1-1,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert127,61,02,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert138,12,82,7
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2006-2013

De fleste bransjene hadde nedgang i omsetningsvolumet fra juni til juli i år. Mindre salg av elektriske husholdningsapparater, møbler, klær og sko, samt bensinstasjonene bidro særlig til nedgangen.

Dagligvarebutikkene og butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde derimot en økning i omsetningsvolumet fra juni til juli i år. Omsetningsøkning var det også for salg via Internett.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 2,1 prosent i perioden mai-juli 2013 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012.