95280_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
95280
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2013-08-13T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuni 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Sesongjusterte tall viser at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk ned med 0,2 prosent fra mai til juni i år. Dette skjer etter en økning på 1,8 prosent fra april til mai.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Juni 2013Endring i prosent
Juni 2013Mai 2013 - Juni 2013Juni 2012 - Juni 2013April 2012 / Juni 2012 - April 2013 / Juni 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert127,3-0,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert131,9-0,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert134,23,22,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert143,93,42,0
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2006-2013

Mindre salg i dagligvarebutikkene bidro særlig til nedgangen. Dagligvarebutikkene utgjør vel 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger bidro også til nedgangen. Bensinstasjoner og butikker som selger byggevarer eller klær, var blant dem som hadde økning i omsetningsvolumet i denne perioden. Omsetningsøkning var det også for salg via Internett.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 2,1 prosent i perioden april-juni 2013 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012.