93800_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
93800
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2013-06-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmai 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Sesongjusterte tall viser at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk opp med 1,8 prosent fra april til mai i år. Dette skjer etter en nedgang på 0,6 prosent fra mars til april.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Mai 2013Endring i prosent
Mai 2013April 2013 - Mai 2013Mai 2012 - Mai 2013Mars 2012 / Mai 2012 - Mars 2013 / Mai 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert127,61,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert132,52,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert132,22,01,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert143,31,91,3
Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2006-2013

De fleste bransjer hadde økning i omsetningsvolumet fra april til mai i år. Butikker med salg av dagligvarer, nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, byggevarer og møbler bidro særlig til denne økningen. Bensinstasjoner og butikker, som selger elektriske husholdningsapparater, var blant de som hadde nedgang i omsetningsvolumet.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,8 prosent i perioden mars-mai 2013 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012.