92300_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
92300
Detaljhandelen litt ned i april
statistikk
2013-05-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenapril 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen litt ned i april

Sesongjusterte tall viser at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk ned med 0,6 prosent fra mars til april 2013. Dette skjer etter tre måneder med vekst i detaljhandelen.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
April 2013Endring i prosent
April 2013Mars 2013 - April 2013April 2012 - April 2013Februar 2012 / April 2012 - Februar 2013 / April 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert125,3-0,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert113,31,12,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert122,60,61,2
Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2006-2013

De fleste bransjer hadde nedgang i omsetningsvolumet fra mars til april i år. Butikker med salg av dagligvarer, byggevarer, klær og sko samt salg på bensinstasjoner var blant de bransjene som hadde nedgang i omsetningsvolumet i denne perioden. Salg av fritidsutstyr og detaljhandel via internett hadde derimot en liten økning i dette tidsrommet.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 2,0 prosent i perioden februar-april 2013 sammenlignet med samme tremånedersperiode året før.