92298_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
92298
Svak vekst i detaljhandelen
statistikk
2013-04-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmars 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i detaljhandelen

Sesongjusterte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra februar til mars 2013. De to foregående månedene var veksten noe høyere.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Mars 2013Endring i prosent
Februar 2013 - Mars 2013Mars 2012 - Mars 2013Januar 2012 / Mars 2012 - Januar 2013 / Mars 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert126,40,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert130,70,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert114,2-3,5-0,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert117,2-4,2-0,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert123,9-4,0-1,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert122,8-4,9-1,2
Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2006-2013

Omsetningsvolumet til dagligvarebutikkene, bensinstasjonene og netthandelen bidro til økningen fra februar til mars. Butikker med salg av klær, sko, elektriske husholdningsvarer og møbler er blant de bransjene som hadde en nedgang i omsetningsvolumet denne perioden.