92294_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
92294
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2013-02-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjanuar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Sesongjusterte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1 prosent fra desember 2012 til januar 2013, dette etter et halvt år med liten vekst.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Januar 2013Endring i prosent
Desember 2012 - Januar 2013Januar 2012 - Januar 2013November 2011 / Januar 2012 - November 2012 / Januar 2013
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert125,11,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert129,61,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert114,52,50,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert118,32,70,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert120,62,71,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert120,33,00,8
Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2006-2013

Salg av møbler, elektriske husholdningsapparater og byggevarer bidro særlig til økningen i detaljhandelen fra desember 2012 til januar 2013. Salg av fritidsartikler, slik som sportsutstyr hadde derimot en nedgang i denne perioden.

Uten justering for sesongvariasjoner økte detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum med 0,9 prosent for perioden november 2012 til og med januar 2013, sammenlignet med november 2011 til januar 2012.

Dagligvarehandelen økte omsetningsvolumet med 2,7 prosent i den nevnte perioden, og stod for 37 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Salg via postordre og internett, hadde en økning på nesten 9 prosent fra perioden november 2011-januar 2012 til tilsvarende tremånedersperiode i 2012-2013.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfangÅpne og lesLukk

 

Formålet med detaljomsetningsindeksen er å beskrive verdi- og volumutvikling i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusive omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

 

Verdiindekser og volumindekserÅpne og lesLukk

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

 

Sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien.