92292_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
92292
Desemberhandel på novembernivå
statistikk
2013-01-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Desemberhandel på novembernivå

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra november til desember 2012, viser sesongjusterte tall. Detaljhandelen var tilnærmet uforandret i løpet av andre halvår i fjor.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Desember 2012Endring i prosent
November 2012 - Desember 2012Desember 2011 - Desember 2012Oktober 2011 / Desember 2011 - Oktober 2012 / Desember 2012
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert123,90,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert128,10,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks ujustert155,9-1,31,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks ujustert164,7-1,61,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks ujustert164,8-1,41,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Verdiindeks ujustert169,6-2,10,9
Detaljomsetningen i volum, sesongjustert 2006–2012

De fleste bransjer hadde en svak økning i omsetningsvolumet fra november til desember i 2012. Salg av fritidsartikler, slik som sportsutstyr og bøker, hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet i denne perioden.

Uten justering for sesongvariasjoner økte detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum med 1,3 prosent i tremånedersperioden oktober til desember 2012, sammenlignet med samme periode i 2011.

Dagligvarehandelen økte omsetningsvolumet med 2,8 prosent i den nevnte perioden. Dagligvarehandelen stod for over 33 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Salg via postordre og internett, hadde en økning på nesten 10 prosent fraperioden oktober-desember 2011 til tilsvarende tremånedersperiode i 2012.

I den samme perioden hadde butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger en nedgang i omsetningsvolumet på 1,9 prosent. Denne gruppen omfatter blant annet butikker med salg av byggevarer, elektriske husholdningsapparater og møbler.

Ser man på hele året samlet, omsatte detaljhandelsbedriftene for totalt 3 prosent mer i 2012 enn i 2011.

Detaljomsetningsindeksens formål og omfangÅpne og lesLukk

 

Formålet med detaljomsetningsindeksen er å beskrive verdi- og volumutvikling i detaljhandelen, eksklusiv salg av motorvogner, men inklusive omsetning på bensinstasjoner. Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger. Salget kan foregå enten fra fast utsalgssted, mobilt utsalgssted, torgplass eller per Internett/postordre. Eksempler på detaljhandel kan være: salg av mat, drikke, klær, sko, elektriske husholdningsapparater, møbler, byggevarer med mer.

 

Verdiindekser og volumindekserÅpne og lesLukk

Verdiindeksene viser omsetningsutviklingen uten justeringer for prisendringer. Volumindeksene viser omsetningsutviklingen korrigert for prisendringer. Dette omtales også som utvikling i faste priser.

 

Sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

Når det gjelder sesongjustering, kan tidligere publiserte sesongjusterte tall bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien.