3671_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/arkiv
3671
Detaljomsetningen økte
statistikk
2003-11-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenoktober 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningen økte

Detaljhandelsbedriftene økte omsetningen med 0,1 prosent fra september til oktober i år. Gjennomsnittet for perioden august-oktober i år er 1,5 prosent høyere enn perioden mai-juli, viser volumindeksen for detaljhandel justert for sesongvariasjoner.

Detaljhandel er i denne sammenheng unntatt motorkjøretøy og bensin.

Totalt økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen i volum med 5,1 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Størst var veksten for butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger med 8,2 prosent. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk gikk opp med 7,2 prosent. Denne næringen omfatter blant annet postordrehandel. Butikker med næringen bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen i volum med 3,4 prosent i samme periode.

Økt salg av mat og drikkevarer

Verdiindeksen for butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikker med næringen bredt vareutvalg økte omsetningen med henholdsvis 8,9 og 5,8 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Butikkhandel med andre nye varer økte omsetningen i verdi med 3,8 prosent i samme periode. Omsetningen for detaljhandel utenom butikk økte med 2,9 prosent og omsetningen for butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk opp med 0,9 prosent. Verdiindeksen for detaljhandel totalt økte med 4,9 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor.

Detaljomsetningsindeksen. Oktober 2003. 2000=100
  Oktober 2003 Endring i prosent
  September-oktober 2003 Oktober 2002-oktober 2003 November 2001-oktober 2002 - november 2002-oktober 2003 Januar-oktober 2002 - januar-oktober 2003
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift  116,8   4,9 4,1 4,1
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks ujustert  114,2   5,1 4,0 4,2
Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumindeks sesongjustert  111,8 0,1 5,0 4,1 4,1

Internasjonale sammenligninger

Sammenligning av sesongjustert volumindeks for detaljhandel viser at EU15 og Sverige har nullvekst fra juli til august i år. I Danmark har sesongjustert volumindeks for detaljhandel en nedgang på 0,3 prosent, mens Norge har en vekst på 0,3 prosent i denne perioden.

Internasjonale sammenligninger. 2000=100
  Verdiindeks Volumindeks, sesongjustert
  August 2003 Endring i prosent August 2003 Endring i prosent
  August 2002-
august 2003
Juli 2003-
august 2003
August 2002-
august 2003
Juli 2003-
august 2003
Sverige  118,2 3,5 3,1 1 113,0 6,5 0,0
Danmark  113,4 2,9 -0,7 1 106,9 2,9 -0,3
Norge  115,6 2,7 1,5  111,1 5,8 0,3
EU15       1 105,3 0,3 0,0
1  Tallene er hentet fra Eurostat Euro-indicators news release 125/2003-5 November 2003.