Statistikkområde

Varehandel og tjenesteyting: Tjenesteyting

Alt innhold for delområdet tjenesteyting

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Store tjenestenæringer berørt av myndighetenes smittevernstiltak

  Mange virksomheter ble i mars pålagt å stenge eller legge om driften for å begrense koronasmitte. Pålegget berører flere tjenestenæringer. Til sammen står disse for 6,9 prosent av samlet sysselsetting utenom offentlig forvaltning i Fastlands-Norge.

  Artikkel
 • Økt omsetning i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

  Omsetningen innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting steg med 3,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Økt omsetning innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

  Omsetningen innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting steg med 3,2 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Økning for arbeidskrafttjenester

  Omsetningen innen arbeidskrafttjenester steg med 3,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Mer utleie av arbeidskraft i bygg og anlegg

  Foretakene som driver med utleie av arbeidskraft innenfor bygg og anlegg, har hatt en god utvikling i de siste to årene.

  Artikkel
 • Økning for annonse- og reklamevirksomhet

  Omsetningen innenfor annonse- og reklamevirksomhet har steget med 2,9 prosent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Dette er den største økning siden 2. kvartal 2016.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

  Det var et vanskelig år for olje og offshore-sektoren og dette har rammet bedriftene som driver med arkitekt og teknisk konsulentvirksomhet hvor omsetningen i 2016 gikk ned med 8,8 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Økt vekst for frisering og skjønnhetspleie

  Nye tall viser at bedrifter innenfor næring frisering og annen skjønnhetspleie har hatt en omsetning på 10,3 milliarder kroner som er en moderat vekst på 4,2 prosent i forhold til 2015.

  Artikkel
 • Økning for bedriftsrådgivning

  Omsetningen innenfor bedriftsrådgivning steg med 4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Dette er den største økningen siden 4. kvartal 2014.

  Artikkel
 • Avfallet opp 50 prosent siden 2006

  Siden 2006 har avfallsmengdene fra tjenesteytende næringer økt med 50 prosent, mens verdiskapingen fra næringene har økt 24 prosent. Fra 2015 til 2016 gikk derimot avfallet ned 0,1 prosent.

  Artikkel
 • Økning for arbeidskrafttjenester

  Omsetningen innen arbeidskrafttjenester steg med 5,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Dette er den største økning siden 1. kvartal 2012.

  Artikkel
 • Nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

  Foretakene som driver med arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet hadde en nedgang i omsetningen på 7,7 prosent i forhold til 2015, viser foreløpige tall for 2016. Den totale omsetningen var på 107,6 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Liten oppgang for reparasjoner

  Foretakene som reparerer datamaskiner og varer til personlig bruk, omsatte for 2,3 milliarder kroner i 2016, viser foreløpige tall. Det er en stigning på 1,2 prosent fra 2015.

  Artikkel
 • Nedgang for reklamevirksomhet

  Omsetningen innen annonse- og reklamevirksomhet gikk ned med 3 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Dette er den største nedgang siden 2008.

  Artikkel