Økt omsetning i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Publisert:

Omsetningen innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting steg med 3,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

I faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting var det totalt en omsetningsvekst på 9 prosent fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018, viser statistikken Omsetningsindeks for næringslivstjenester.

Innenfor forretningsmessig tjenesteyting gikk omsetningen opp med 1,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Sett i forhold til samme kvartal året før steg omsetningen med 6,9 prosent.

Omsetningen innenfor drift av fast eiendom hadde ingen endring fra 3. til 4. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Det var en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2017.

Figur 1. Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom, omsetningsindeks. Sesongjustert. 2015=100

L. Omsetning og drift av fast eiendom M. Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting N. Forretningsmessig tjenesteyting
1. kv. 2002 34.4 41.6 42.9
2. kv. 2002 35.7 41.4 46.1
3. kv. 2002 36.2 42.1 44.9
4. kv. 2002 34.9 41.8 43.1
1. kv. 2003 36.7 41.1 45.6
2. kv. 2003 37.0 42.0 45.5
3. kv. 2003 38.1 41.1 45.5
4. kv. 2003 39.1 42.1 45.1
1. kv. 2004 39.9 44.2 41.5
2. kv. 2004 40.8 44.8 42.1
3. kv. 2004 41.2 45.6 43.2
4. kv. 2004 44.7 47.6 45.2
1. kv. 2005 43.7 47.1 46.4
2. kv. 2005 46.7 49.6 48.3
3. kv. 2005 49.2 52.2 50.2
4. kv. 2005 50.5 54.8 52.4
1. kv. 2006 52.2 56.6 52.4
2. kv. 2006 54.5 58.1 54.2
3. kv. 2006 56.7 60.4 56.8
4. kv. 2006 63.0 64.9 59.6
1. kv. 2007 63.2 67.7 65.9
2. kv. 2007 65.4 69.8 67.6
3. kv. 2007 69.0 74.2 68.4
4. kv. 2007 72.3 74.4 70.2
1. kv. 2008 72.7 77.2 72.3
2. kv. 2008 73.0 80.4 72.9
3. kv. 2008 74.7 83.3 73.8
4. kv. 2008 76.3 83.0 73.0
1. kv. 2009 80.0 80.1 72.1
2. kv. 2009 82.9 79.2 72.2
3. kv. 2009 80.6 75.0 71.1
4. kv. 2009 83.4 75.0 72.3
1. kv. 2010 85.7 81.7 75.3
2. kv. 2010 88.7 82.8 77.5
3. kv. 2010 91.2 83.9 80.1
4. kv. 2010 91.7 83.1 81.2
1. kv. 2011 92.0 83.3 83.6
2. kv. 2011 93.1 85.2 86.2
3. kv. 2011 94.2 86.0 88.0
4. kv. 2011 95.4 88.3 89.8
1. kv. 2012 99.4 91.0 92.9
2. kv. 2012 98.7 92.0 93.9
3. kv. 2012 99.7 95.2 95.0
4. kv. 2012 97.4 96.8 96.6
1. kv. 2013 99.9 96.7 97.4
2. kv. 2013 101.4 97.5 97.4
3. kv. 2013 100.6 100.0 99.5
4. kv. 2013 102.6 99.7 99.3
1. kv. 2014 101.9 100.7 99.1
2. k.v 2014 102.5 102.5 101.3
3. kv. 2014 102.6 101.9 101.5
4. kv. 2014 101.8 102.0 101.3
1. kv. 2015 101.1 101.3 101.0
2. kv. 2015 99.8 100.0 100.9
3. kv. 2015 99.2 99.6 99.0
4. kv. 2015 99.9 99.3 99.2
1. kv. 2016 100.4 99.7 100.0
2. kv. 2016 102.1 99.5 100.0
3. kv. 2016 102.5 99.5 99.6
4. kv. 2016 99.4 100.3 100.3
1. kv. 2017 102.3 100.9 101.3
2. kv. 2017 102.5 104.0 103.4
3. kv. 2017 103.2 104.1 106.2
4. kv. 2017 104.2 104.6 106.0
1. kv. 2018 103.8 105.8 106.9
2. kv. 2018 102.2 106.5 108.5
3. kv. 2018 102.7 110.2 111.0
4. kv. 2018 102.7 113.8 113.1

Faktaside

Kontakt