Økt vekst for frisering og skjønnhetspleie

Publisert:

Nye tall viser at bedrifter innenfor næring frisering og annen skjønnhetspleie har hatt en omsetning på 10,3 milliarder kroner som er en moderat vekst på 4,2 prosent i forhold til 2015.

Næringen har hatt en stabil utvikling til tross for økonomisk usikkerhet, viser nye tall fra Annen tjenesteyting, strukturstatistikk. De 8620 bedrifter sysselsatte 18 615 personer, hvilket utgjør 1,3 prosent økning i forhold til 2015. Bedrifter knyttet til kroppspleie, fysisk velvære (badstuer og saunaer, solarier, spa, mv.) hadde en omsetning på 1,0 milliarder kroner. Det er en vekst på 5 prosent i forhold til 2015.

Figur 1. Omsetning etter næring. Bedrift

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
95 Reparasjon av varer til personlig bruk 2158.1 2150.7 2264.6 2279.2 2515.6 2448.7 2492.1
96 Annen personlig tjenesteyting 12438.6 13089.3 13669.9 14252.2 14808.3 15536.3 16186.3

Reparasjoner utgjør 2,5 milliarder kroner

Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk [omsatte] for 1,2 milliarder kroner i 2016, en økning på 4,9 prosent sammenlignet med 2015. Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr utgjør 1,3 milliarder. En nedgang i omsetningen på 0,9 prosent fra året før. Sysselsettingen gikk ned med 5,8 prosent til 999 personer.

Figur 2. Sysselsetting etter næring. Bedrift

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
95 Reparasjon av varer til personlig bruk 2545 2511 2525 2443 2498 2408 2348
96 Annen personlig tjenesteyting 21615 22028 22288 22716 23281 24745 25365

Kontakt