Mer utleie av arbeidskraft i bygg og anlegg

Publisert:

Foretakene som driver med utleie av arbeidskraft innenfor bygg og anlegg, har hatt en god utvikling i de siste to årene.

Figur 1. Utleie av arbeidskraft. Omsetning fordelt etter tjenestetypen

2014 2015 2016
Databehandling og telekommunikasjon 2522 779 2748
Annet kontorarbeid 6130 4858 2771
Butikkarbeid, engroshandel og annet salgsarbeid[2.3 Commercial/Trade] 719 469 648
Industri og produksjon 6747 5962 4026
Hotell, restaurant og kjøkken/kantine 907 1043 1025
Helse 1303 1829 1835
Transport, lager og logistikk 2665 2107 1685
Bygg og anlegg 8101 7524 8005
Andre utleie område 3987 5054 5096

Foretakene som driver utleie av arbeidskraft i bygg og anlegg, har bidratt med 26,7 prosent av total omsetning i næringen arbeidskrafttjenester i 2016, viser statistikken for næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper. Dette til tross for et vanskelig år hvor utleie av arbeidskraft til industri og produksjon, samt lagerarbeid og logistikk samlet sett gikk ned fra året før. Utleie av arbeidskraft til butikkarbeid, hotell og til helsesektoren har derimot vært stabil.

Totalomsetningen innenfor arbeidskrafttjenester var i 2016 på 29,9 milliarder kroner. Dette fordelte seg på 1,7 milliarder kroner innenfor rekruttering av arbeidskraft og 27,8 milliarder kroner fra utleie av arbeidskraft.

15,9 milliarder kroner innenfor juridisk tjenesteyting

Foretakene som driver med juridisk tjenesteyting, omsatte totalt for 15,9 milliarder i 2016. Den største delen av omsetningen, 54,4 prosent, kom fra aktiviteten forretningsrett som utgjorde 8,6 milliarder kroner. Juridisk rådgivning innen sivilrett utgjorde 23,8 prosent, svarende til 3,8 milliarder kroner i året.

Teknisk konsulentvirksomhet for over 86 milliarder

Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet hadde en omsetning på 93,4 milliarder kroner i 2016. Andelen til teknisk konsulentvirksomhet var på 86,1 milliarder kroner, tilsvarende 92,2 prosent av total omsetning. Ingeniørtjenester innenfor kraft- og energisektoren utgjorde 16,1 prosent av denne omsetningen, svarende til 15 milliarder kroner. Omsetningen falt for store deler av norsk industri- og produksjonssektor dette året.

Kontakt