Statistikkområde

Valg: Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Alt innhold for delområdet kommunestyre- og fylkestingsvalg

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Ap står støtt blant innvandrere fra sør

  Samfunnsspeilet 3/2016

  Seks av ti innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer Arbeiderpartiet. Blant innvandrere fra Europa er støtten til Ap derimot på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn, mens regjeringspartiene Høyre og Frp er noe mer populære enn...

  Artikkel
 • Fortsatt rødgrønt flertall blant kvinnene

  Ap, SV SP og Rødt fikk til sammen 51 prosent av kvinnenes stemmer ved kommunestyrevalget 2015. Høyre og Frp gjør det bedre blant mennene: 37 prosent av de mannlige velgerne stemte disse to partiene. Avisene og TV var velgernes viktigste informasjo...

  Artikkel
 • Kvinnelig ordfører i tre av ti kommuner

  120 av Norges kommuneordførere er kvinner. Dette utgjør 28 prosent og er en økning på 6 prosentpoeng fra valget i 2011. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest ordførere. Blant kommunestyrerepresentantene er nær fire av ti kvinner, en økning p...

  Artikkel
 • Klare skiller mellom bydelene i valgdeltakelse

  Samfunnsspeilet 4/2015

  Det er forskjeller i valgdeltakelse mellom Oslo-bydelene: Vest i ytre by stemmer flere enn i Groruddalen. Arbeiderpartiet ville antakelig fått flere stemmer hvis valgdeltakelsen var jevnere, men det ville ikke påvirket bystyrets sammensetning vese...

  Artikkel
 • Flere kvinner enn menn til valgurnene

  Valgdeltakelsen var 62 prosent blant kvinner og 57 prosent blant menn ved valget i 2015. Blant dem med høy utdanning går nesten 8 av 10 til urnene, mens blant de med lav utdanning gjør 5 av 10 det.

  Artikkel
 • Valgdeltakelsen sank i 8 av 10 kommuner

  Deltakelsen ved høstens kommunevalg var på 60,0 prosent. Det er en nedgang på 4,2 prosentpoeng fra kommunevalget i 2011. I de fleste av de 428 kommunene var det en nedgang, mens det i 65 av kommunene var en økning i valgdeltakelsen.

  Artikkel
 • 218 000 flere stemmeberettigede

  For første gang har over 4 millioner personer stemmerett ved et norsk valg. Siden forrige lokalvalg har antall med stemmerett steget med 218 000 personer.

  Artikkel
 • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn

  Rapporter 2015/33

  Hvis valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn hadde vært like høy som blant majoritetsbefolkningen, ville Arbeiderpartiet økt sin velgerandel. Høyre og Fremskrittspartiet ville gått noe tilbake. Men endringene hadde ikke vært store no...

  Publikasjon
 • Andelen kvinner og personer med innvandrerbakgrunn øker svakt

  59 983 personer stiller til valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten. Kvinneandelen er 43 prosent, en økning på 1 prosentpoeng fra valget for fire år siden. Andelen med innvandrerbakgrunn har steget 0,7 prosentpoeng til 4,2 prosent.

  Artikkel
 • Bak Sverige og Danmark i valgdeltakelse

  Samfunnsspeilet 2/2015

  Valgdeltakelsen i lokalvalg har hatt en synkende tendens i det meste av Europa de siste tiårene. For fire år siden gikk imidlertid valgdeltakelsen i Norge opp, fra 62 til 65 prosent. Vi ligger likevel langt bak de andre skandinaviske landene.

  Artikkel
 • Fire millioner med stemmerett

  For første gang i historien har over fire millioner stemmerett i et valg avholdt i Norge, Kommunestyre og fylkestingsvalget 14. september. Dette er en økning på 219 000 stemmeberettigede fra forrige Kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2011.

  Artikkel
 • Innvandrere og kommunestyrevalget i 2011

  Rapporter 2013/25

  Antallet stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn ved kommunevalg har hatt en markert økning de siste årene. Valgdeltagelsen er fremdeles lavere blant innvandre enn i den øvrige befolkningen. Lite tyder likevel på at innvandrere er underrepresente...

  Publikasjon
 • Ap festet grepet blant innvandrerne i 2011

  Samfunnsspeilet 2012/5

  Artikkel
 • Færre listekandidatar til valet i haust

  Artikkel
 • Dette er Kari og Ola 2010

  Publikasjon