Andelen kvinner og personer med innvandrerbakgrunn øker svakt

Publisert:

59 983 personer stiller til valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten. Kvinneandelen er 43 prosent, en økning på 1 prosentpoeng fra valget for fire år siden. Andelen med innvandrerbakgrunn har steget 0,7 prosentpoeng til 4,2 prosent.

Totalt stiller 58 093 kandidater ved årets kommunestyrevalg. Dette er 1 412 færre enn ved valget for fire år siden hvor det var 59 505 kandidater. Flest kandidater stiller til valg for Arbeiderpartiet fulgt av Senterpartiet (Sp) og Høyre. Til fylkestingsvalget er det 7 030 kandidater. Venstre har flest, fulgt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Mange er kandidater både til kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Kvinneandelen er 43 prosent ved kommunestyrevalget

Kvinneandelen ved kommunestyrevalget er 43 prosent. Dette er en økning på cirka 1 prosentpoeng sammenliknet med lokalvalget i 2011. Som i tidligere valg er det betydelige forskjeller mellom partiene/listene. Sosialistisk Venstreparti (SV) har med 54 prosent størst kvinneandel blant partiene som er representert på Stortinget. Miljøpartiet de Grønne (MDG) ligger på omtrent på 50 prosent. 1 428 menn og 1 401 kvinner stiller til kommunestyrevalget for partiet. Fremskrittspartiet (Frp) har lavest kvinneandel med 27 prosent.

Figur 1

Figur 1. Kommunestyrevalg. Andel kvinnelige listekandidater, etter parti

Stabil andel kvinner med stemmetillegg

Ved kommunestyrevalget har partiene mulighet til å gi et stemmetillegg til kandidater som de ønsker skal komme inn i kommunestyret. Kvinneandelen har ligget stabilt på 42 prosent i de tre siste valgene. SV ligger høyest også i disse med 50 prosent og Frp nederst med 30 prosent.

Figur 2

Figur 2. Kommunestyrevalg. Andel kvinnelige listekandidater med stemmetillegg, etter parti

Flest kandidater over 50 år

52 prosent av kandidatene ved kommunestyrevalget er over 50 år. Kjønnsbalansen er skjevest for de eldste aldersgruppene. 19 prosent av alle kandidatene er menn over 60 år, til sammenlikning utgjør de kvinnelige kandidatene i denne aldergruppen 11 prosent. 6 prosent av alle kandidatene er kvinner under 30 år, mens menn i samme aldersgruppe utgjør 5 prosent.

Figur 3

Figur 3. Kommunestyrevalg. Listekandidater, etter kjønn og alder. 2015

MDG har høyest andel listekandidater under 30 år, mens Kristelig folkeparti (KrF) har lavest andel. KrF og SV har høyest andel listekandidater over 60 år, mens MDG har lavest andel.

2 444 listekandidater har innvandrerbakgrunn

Totalt har 2 444 av listekandidatene innvandrerbakgrunn. Andelen med innvandrerbakgrunn er 4,2 prosent, en økning på 0,7 prosentpoeng sammenliknet med lokalvalget i 2011. Rødt har høyest andel listekandidater med innvandrerbakgrunn med 8,6 prosent. Lavest andel har Sp med 1,3 prosent. Av listekandidatene med innvandrerbakgrunn har 54 prosent landbakgrunn fra Afrika, Asia etc., mens 46 prosent har landbakgrunn fra EU/EØS etc..

Figur 4

Figur 4. Kommunestyrevalg. Listekandidater med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn

Oslo er kommunen med høyest andel listekandidater med innvandrerbakgrunn, med 18 prosent. Av disse har 76 prosent bakgrunn fra Afrika, Asia etc., mens 24 prosent har bakgrunn fra EU/EØS etc. Partiet Rødt er det partiet i Oslo som har flest listekandidater med innvandrerbakgrunn, mens Frp har færrest.

Figur 5

Figur 5. Kommunestyrevalget. Listekandidater med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn og parti/valgliste. 2015

Stor andel høyt utdannet

Om lag 45 prosent av listekandidatene ved kommunevalget har høyere utdanning. Til sammenlikning har 31 prosent av befolkningen universitets- eller høyskoleutdanning. Det er relativt sett flere kvinnelige enn mannlige listekandidater som har høyere utdanning, henholdsvis 53 og 39 prosent.

Det er imidlertid en større andel mannlige enn kvinnelige listekandidater med lang, høyere utdanning (mer enn 4 år). SV og MDG har størst andel kandidater med høyere utdannelse med henholdsvis 68 og 63 prosent. Frp har lavest andel med 16 prosent.

Kontakt