Fire millioner med stemmerett

Publisert:

For første gang i historien har over fire millioner stemmerett i et valg avholdt i Norge, Kommunestyre og fylkestingsvalget 14. september. Dette er en økning på 219 000 stemmeberettigede fra forrige Kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2011.

Den største økningen i stemmeberettigede er utenlandske statsborgere, som utgjør 7,7 prosent av alle stemmeberettigede, sammenlignet med 5,5 prosent ved forrige lokalvalg.

Figur 1

Figur 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Beregnet tall for personer med stemmerett

3,3 prosent er førstegangsvelgere

130 600, som utgjør 3,3 prosent av de stemmeberettigede, er førstegangsvelgere i alderen 18-19 år. Lavest andel av førstegangsvelgere finner vi i Oslo med 2,3 prosent. Sogn og Fjordane er det fylket med høyest andel av førstegangsvelgere, med 3,7 prosent. Norske statsborgere som er bosatt i utlandet og har stemmerett ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 utgjør 37 400 personer.

Figur 2

Figur 2. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Beregnet tall for personer med stemmerett etter alder

13,6 prosent av velgerne har innvandrerbakgrunn

233 600 norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og 310 200 utenlandske statsborgere har stemmerett ved dette valget. Dette utgjør 13,6 prosent av alle velgerne. Oslo har den største andelen av velgere med innvandrerbakgrunn, hvor nær hver tredje velger har innvandrerbakgrunn. I hovedstaden er 12,8 prosent av velgerne utenlandske statsborgere og 15,7 prosent er norske statsborgere med to utenlandsfødte foreldre. Nord-Trøndelag har lavest andel av velgere med innvandrerbakgrunn, til sammen 5,8 prosent.

Figur 3

Figur 3. Kommunestyre- og fylkestingsvalget  2015. Bergende tall for norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land

Flest utenlandske statsborgere med stemmerett fra Polen

Den største gruppen av utenlandske statsborgere med stemmerett er fra Polen, som utgjør 18 prosent av denne gruppen. Svensker er den nest største gruppen med 13 prosent. Blant gruppen av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn er det flest fra Pakistan, med 9 prosent. Norske statsborgere med innvandrerbakgrunn fra Vietnam er den nest største gruppen med 7 prosent.

Figur 4

Figur 4. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Beregnende tall for norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land