Faktahefter 

Kvinner og menn i Norge

Dette er Kari og Ola 2010

Om publikasjonen

Tittel

Dette er Kari og Ola 2010. Kvinner og menn i Norge

Ansvarlige

Agnes Aaby Hirsch, Gro Flatebø, Ingrid Modig, Toril Sandnes, Lotte Rustad Thorsen, Reid Jone Stene

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Likestilling, Utdanningsnivå, Inntekt og formue , Sysselsetting, Fødte og døde, Kultur, Lønn og arbeidskraftkostnader, Videregående utdanning, Helseforhold og levevaner , Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandrere, Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7752-8

ISBN (trykt)

978-82-537-7751-1

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt