Rapporter 2015/33

Analyse av mulige effekter av lik valgdeltakelse blant personer med og uten innvandrerbakgrunn

Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn

Hvis valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn hadde vært like høy som blant majoritetsbefolkningen, ville Arbeiderpartiet økt sin velgerandel. Høyre og Fremskrittspartiet ville gått noe tilbake. Men endringene hadde ikke vært store nok til å endre det politiske landskapet i Norge.

Hvis valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn hadde vært like høy som blant majoritetsbefolkningen, ville Arbeiderpartiet økt sin velgerandel. Høyre og Fremskrittspartiet ville gått noe tilbake. Men endringene hadde ikke vært store nok til å endre det politiske landskapet i Norge.

I notatet «Valgdeltakelse blant personer med innvandrerbakgrunn» analyseres effekten på partifordelingen, hvis personer med innvandrerbakgrunn hadde stemt i like stor grad som personer uten innvandrerbakgrunn. Det er benyttet utvalgsundersøkelser blant stemmeberettigede, samt aggregerte data fra valgene i 2011 og 2013 for å analysere dette. Antallet i utvalgsundersøkelsen er imidlertid mindre enn det SSB normalt baserer sine analyser på, og det er vanskelig å ta hensyn til alle relevante parametere i en langt fra homogen innvandrergruppe. Dataene muliggjør likevel en analyse av noen mulige effekter for å si noe om partifordelingen.

Ville trolig ikke slått ut på regjeringsdannelsen i 2013

Ved siste stortingsvalg var den gjennomsnittlige valgdeltakelsen 53 prosent for innvandrere, 51 prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, og nærmere 80 prosent for majoritetsbefolkningen. Andelen stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn er ulikt fordelt i landet, med størst andel i Oslo. Resultatene fra velgerundersøkelsen blant innvandrere viser at det er en forskjell i partioppslutning med hensyn til kjønn og landbakgrunn.

Innvandrere stemmer på Arbeiderpartiet i langt større grad enn den øvrige befolkningen, men siden det kun er 56 6001 flere stemmer å fordele for å få lik oppslutning mellom gruppene, blir ikke utslaget så stort. Dersom det hadde vært lik valgdeltakelse ville Arbeiderpartiet gått frem med cirka 0,5 prosentpoeng ved stortingsvalget i 2013, og Frp ville gått tilbake med 0,3 prosentpoeng. Dermed ville nok de samme partiene dannet regjering i 2013.

Arbeiderpartiet ville blitt størst i Oslo

Ved lokalvalget i Oslo i 2011 var valgdeltakelsen kun 40 prosent for utenlandske statsborgere, 55 prosent for norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, og 71 prosent for de stemmeberettigede uten innvandrerbakgrunn. Også ved lokalvalget i Oslo stemte innvandrere i langt større grad enn den øvrige befolkningen på Arbeiderpartiet. Relativt få med innvandrerbakgrunn stemte Fremskrittspartiet, og Høyre hadde også lavere oppslutning blant innvandrere.

For å få lik valgdeltakelse måtte det legges til 27 700 stemmer. Utslagene blir noe større enn ved stortingsvalget. Arbeiderpartiet ville gått frem 1,8 prosentpoeng, og passert Høyre som Oslos største parti. Likevel er det mest sannsynlig at det ville vært de samme partiene som hadde dannet byråd i Oslo i 2011.

Rapporten er delvis finansiert av Norsk Folkehjelp.

1 Tallet ble rettet 17. august 2015.

Om publikasjonen

Tittel

Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. Analyse av mulige effekter av lik valgdeltakelse blant personer med og uten innvandrerbakgrunn

Ansvarlig

Øyvin Kleven

Serie og -nummer

Rapporter 2015/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Norsk Folkehjelp

Emner

Stortingsvalg, Valg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9189-0

ISBN (trykt)

978-82-537-9188-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

18

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt