Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 12 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 67,78 kr/kg, ein nedgang på 5,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 11 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 71,55 kr/kg, ein nedgang på 1,2 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Lavere handelsoverskudd

  Handelsoverskuddet for varer endte på 15,8 milliarder kroner i februar, og falt hele 35,2 prosent sammenlignet med februar i fjor. Nedgangen drives av mindre oljeeksport og høy importverdi.

  Artikkel
 • Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 10 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 72,45 kr/kg, ein oppgang på 10,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Norges handel med Storbritannia før brexit

  Storbritannia er både vårt største eksportmarked for varer og tjenester og et av landene vi importerer mest fra. Trer britene ut av EU, må nye avtaler på plass for å opprettholde deler av handelen.

  Artikkel
 • Svak rente- og stønadsbalanse

  For 4. kvartal 2018 er det foreløpig beregnet et underskudd på rente- og stønadsbalansen på om lag 8 milliarder kroner. Vi må tilbake til 2013 for å finne negative tall for rente- og stønadsbalansen.

  Artikkel
 • Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 9 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 65,65 kr/kg, ein oppgang på 9,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Tenesteeksporten nær 60 milliardar

  Eksporten av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak gjekk i 4. kvartal 2018 opp med 4,2 prosent frå 4. kvartal 2017 og enda på 59,7 milliardar kroner. Importen auka med 2,8 prosent, og tenestebalansen fekk et underskot på 3,8 milliardar.

  Artikkel
 • Metalleksport i tollmurenes tid

  Handelskrig mellom USA, Kina og EU har foreløpig liten synlig virkning for norsk metallindustri. Én årsak er at en stor del av norsk metalleksport til USA skjer indirekte, i form av industriprodukter fremstilt i EU.

  Artikkel
 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 8 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 60,00 kr/kg, ein oppgang på 5,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018

  Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i fjor, nær 900 millioner kroner mindre enn toppåret 2017. Det er Nato-landene som kjøper mest våpen fra Norge.

  Artikkel
 • Økte bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 75 milliarder kroner fra 3. til 4. kvartal 2018. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge økte i samme periode med 91 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 7 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 56,82 kr/kg, ein oppgang på 0,2 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Omsetningsauke for norsk næringsliv i utlandet

  Omsetninga i dei utanlandske dotterselskapa til norske konsern auka med over 8 prosent i 2017 samanlikna med året før. Den samla omsetninga var på 1 294 milliardar kroner.

  Artikkel
 • Fjerde høyeste eksportverdi

  Vareeksporten endte på rett under 89 milliarder kroner i januar. Dette er det fjerde høyeste som er målt i en enkeltmåned. Fastlandseksporten steg med 15,1 prosent fra januar 2018 og endte på 42,8 milliarder kroner. Importen av varer beløp seg til...

  Artikkel