Mindre bankoverføringer fra utlandet

Publisert:

Endret:

Overføringene inn til Norge gikk ned med 31 milliarder kroner fra 1. kvartal 2020 til 2. kvartal 2020. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 21 milliarder kroner.

I 2. kvartal 2020 ble det overført 644 milliarder kroner fra utlandet til bankkontoer tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge, viser statistikken over betalingsstrømmer. Sett mot samme periode i fjor viser tallene en nedgang på 6,4 prosent. Bankoverføringer fra ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge til utlandet endte på 610 milliarder kroner i 2. kvartal 2020; en oppgang på 1,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

1 Figuren er rettet 24. august 2020. Verdien på y-aksen ble endret til millioner kroner.

Figur 1. Grensekryssende betalinger per kvartal

Inngående verdi Utgående verdi
1. kv. 2011 406402.00 402841.00
2. kv. 2011 421318.00 381063.00
3. kv. 2011 393270.00 371996.00
4. kv. 2011 351234.00 368359.00
1. kv. 2012 454010.00 458148.00
2. kv. 2012 486953.00 452372.00
3. kv. 2012 448834.00 458701.00
4. kv. 2011 485571.00 487053.00
1. kv.2013 453077.00 436389.00
2. kv. 2013 513489.00 499662.00
3. kv. 2013 485897.00 488614.00
4. kv. 2013 585377.00 594157.00
1. kv. 2014 519514.00 540258.00
2. kv. 2014 489351.00 503244.00
3. kv. 2014 464291.00 525199.00
4. kv. 2014 582781.00 643014.00
1. kv. 2015 516905.00 515538.00
2. kv. 2015 547022.00 554259.00
3. kv. 2015 509864.00 564647.00
4. kv. 2015 606315.00 601438.00
1. kv. 2016 518032.00 582145.00
2. kv. 2016 564346.00 580997.00
3. kv. 2016 563045.00 552744.00
4. kv. 2016 606273.00 633790.00
1. kv. 2017 559236.00 560146.00
2. kv. 2017 549734.00 563432.00
3. kv. 2017 547394.00 547635.00
4. kv. 2017 646237.00 626908.00
1. kv. 2018 608945.00 540470.00
2. kv. 2018 637124.00 563752.00
3.kv. 2018 626030.00 564056.00
4. kv. 2018 701063.00 655513.00
1. kv. 2019 663225.00 604459.00
2. kv. 2019 687981.00 599290.00
3. kv 2019 651278.00 591282.00
4. kv.2019 649445.00 599180.00
1. kv.2020 674968.00 589139.00
2. kv.2020 644007.00 610490.00

 

Kontakt