Statistikkområde

Utenriksøkonomi: Utenrikshandel

Alt innhold for delområdet utenrikshandel

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Vareeksporten nærmere fjoråret

  Etter svak vekst i verdien av norsk vareeksport i august tok veksten seg opp i september og starten av oktober. De siste fire ukene var eksporten nesten på nivå med samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 42 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 50,00 kr/kg, ein oppgang på 2,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Handelsunderskuddet vedvarer

  Vareeksporten i september 2020 var på 60,4 milliarder kroner, 8,7 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor. Med en importverdi på 68,5 milliarder kroner resulterte dette i den femte måneden på rad med underskudd i Norges utenrikshandel med va...

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 41 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 48,58 kr/kg, ein nedgang på 2,5 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 40 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 49,83 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 39 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 50,77 kr/kg, ein oppgang på 4,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Svak oppgang i eksporten

  Verdien av norsk vareeksport økte fra august til de første ukene i september, men ikke nok til å nå opp til nivået for ett år siden. Etter å ha nærmet seg fjorårets nivå i juli og starten av august har eksporten de siste ukene gått ned sammenligne...

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 38 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 48,50 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Fiskeeksport i 200 år

  Fisk er et av Norges eldste eksportprodukter. For tørrfisk og klippfisk har SSB tidsserier nesten 200 år bakover i tid.

  Artikkel
 • Ukentlig utenrikshandelsstatistikk

  SSB publiserer tall på utenrikshandel løpende under koronakrisen. De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Her finner du en visualisering av tallene.

  Artikkel
 • Noko auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 37 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 49,46 kr/kg, ein oppgang på 1,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Fortsatt handelsunderskudd

  Eksporten av varer i august 2020 utgjorde 57,0 milliarder kroner – 13,0 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor. Med en importverdi på 59,9 milliarder kroner, endte Norge dermed opp med årets fjerde måned med underskudd i utenrikshandelen me...

  Artikkel
 • Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 36 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 48,90 kr/kg, ein nedgang på 0,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Eksporten fortsetter ned i uke 35

  Verdien av norsk vareeksport sank fra uke 34 til 35. Etter å ha nærmet seg fjorårets nivå i juli og starten av august, har eksporten de siste ukene gått ned sammenlignet med i fjor.

  Artikkel
 • Nedgang i tenestehandelen

  Eksporten av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak gjekk ned med 4,5 prosent frå 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020. Tenesteimporten hadde eit fall på 4,7 prosent i den same perioden. Tenesteeksporten enda på 61,5 milliardar medan teneste...

  Artikkel