Fiskeeksport i 200 år

Publisert:

Fisk er et av Norges eldste eksportprodukter. For tørrfisk og klippfisk har SSB tidsserier nesten 200 år bakover i tid.

Tørrfisk i Svolvær i 1936

Historisk har tørrfisk og klippfisk vært de viktigste fiskeproduktene på eksportfronten, men de siste tiårene har oppdrettslaksen tatt over – både i kroner og volum. I 2019 eksporterte Norge 1,1 million tonn laks til en verdi av 72 milliarder kroner.

Det nest mest innbringende fiskeslaget var torsk, som med sine 182 000 tonn sopte inn 10 milliarder kroner.

Interessert i flere tall fra gamle dager? Her finner du SSBs nye sider for historisk statistikk

Før kjøleskapets tid

Går vi noen hundre år tilbake, var bildet et ganske annet. For at fisken skulle vare mer enn noen dager og kunne eksporteres, måtte den bearbeides.

Hovedmetodene var klipping eller tørking. Klippfisk har fått navnet sitt etter tørkingen fisken får på klippene etter salting. Nå til dags blir imidlertid fisken som oftest tørket innendørs. Tørrfisk er på sin side ikke tilsatt salt og henges utendørs til tørk.

Klippfisk i Kristiansund i1902

Klippfisk vs. tørrfisk

Da SSBs tidsserie starter i 1830, var eksporten av tørrfisk større enn klippfisk. Slik var det i drøyt 20 år, før klippfisken tok over dominansen. Siden har klippfiskeksporten vært størst, kun med unntak av perioden 1958–1962. 1959 er for øvrig rekordåret for tørrfisk med en eksport på 39 995 tonn.

De siste 30 årene har eksporten av klippfisk steget kraftig, mens utførselen av tørrfisk har ligget relativt stabilt på et nivå som kun har vært lavere under de to verdenskrigene. Klippfisken nådde sitt foreløpige toppår i 2014 med 98 670 tonn.

Figur 1: Eksport av tørrfisk og klippfisk

Tørrfisk Klippfisk
1830 17548 7448
1831 14833 5562
1932 15748 6093
1933 16161 7421
1934 16268 5514
1835 14867 8037
1836 15672 7581
1837 16756 10364
1838 13515 10303
1839 15028 12823
1840 13178 9585
1841 11920 10591
1842 11949 7559
1843 11482 7253
1844 13874 8741
1845 12243 9295
1846 15790 11732
1847 14992 10821
1848 13646 13316
1849 16364 11796
1850 15174 11810
1851 19204 14611
1852 17299 10904
1853 14736 13184
1854 15945 11603
1855 14678 20006
1856 18006 19384
1857 15336 23273
1858 12201 15537
1859 10203 18560
1860 13051 18617
1861 12277 18154
1862 13282 16324
1863 11747 16169
1864 12392 22783
1865 16685 24614
1866 12367 25624
1867 15423 27459
1868 14812 28380
1869 17645 23606
1870 18960 24735
1871 15784 25035
1872 17444 30858
1873 18324 27862
1874 19196 29859
1875 20866 36827
1876 19684 33038
1877 21160 45870
1878 16026 40961
1879 20655 44684
1880 19252 52962
1881 18876 41919
1882 14907 40120
1883 10907 31453
1884 13875 37666
1885 16830 37372
1886 15869 41491
1887 17477 42208
1888 20434 42818
1889 18347 47479
1890 18566 55577
1891 14400 35070
1892 20888 48622
1893 18875 57781
1894 19882 64550
1895 17453 56852
1896 15671 40562
1897 17125 47927
1898 19223 37050
1899 14497 32178
1900 14916 32358
1901 14933 37166
1902 18466 34656
1903 16301 31332
1904 17160 30611
1905 12638 33883
1906 16323 37374
1907 16430 35402
1908 21149 40278
1909 26574 42924
1910 23466 36341
1911 26159 47699
1912 30776 57358
1913 26867 57078
1914 21510 53280
1915 16375 43552
1916 9004 33712
1917 1781 16481
1918 5744 18757
1919 7211 13349
1920 14957 36751
1921 20762 27348
1922 19901 22747
1923 25726 36873
1924 35030 45158
1925 21440 38300
1926 30908 47579
1927 32636 46729
1928 37034 40965
1929 38069 48537
1930 31821 45945
1931 21754 30218
1932 32774 40174
1933 26484 32642
1934 22761 36039
1935 22042 35021
1936 19815 36053
1937 33782 38621
1938 26002 41438
1939 21826 33736
1940 9892 19249
1941 12106 21295
1942 4871 578
1943 1924 111
1944 1134 700
1945 3083 50
1946 12602 27268
1947 13521 45370
1948 11970 37618
1949 7846 32411
1950 16602 37608
1951 20809 50923
1952 23385 58630
1953 19670 32587
1954 24629 36506
1955 24599 41856
1956 35133 51523
1957 36042 42193
1958 37554 33467
1959 39995 26598
1960 39082 30021
1961 32066 22879
1962 32181 28704
1963 29861 30499
1964 23423 26477
1965 25669 31113
1966 25981 36243
1967 18870 40925
1968 16666 38106
1969 19529 45958
1970 17493 52543
1971 12964 56280
1972 13559 57215
1973 11669 55669
1974 9014 48427
1975 18275 55135
1976 18351 52922
1977 12523 64771
1978 14982 53233
1979 23194 58915
1980 21000 52000
1981 29000 56000
1982 16000 53000
1983 14000 45000
1984 7000 63000
1985 6000 58000
1986 13000 50000
1987 6000 35000
1988 7244 40197
1989 5091 43350
1990 5504 45634
1991 5503 45221
1992 5100 52296
1993 4880 57713
1994 4786 61721
1995 4505 65969
1996 4749 71317
1997 5291 70408
1998 5298 79559
1999 3751 61977
2000 4282 70739
2001 5364 71042
2002 5421 69880
2003 5643 65601
2004 5834 76338
2005 6015 73358
2006 4984 76773
2007 5048 86105
2008 5227 82784
2009 6846 87031
2010 7480 97557
2011 6688 97661
2012 5023 95175
2013 5982 96571
2014 7443 98666
2015 5243 87476
2016 4784 80729
2017 4562 88288
2018 5106 91098
2019 4258 90721

I SSBs sider for historisk statistikk kan man finne tall for eksporten av fisk under Utenrikshandel og konsulvirksomhet. Bildet under er hentet fra Norges Handel og Skibsfart i Aaret 1838 og 27 millioner pund tørrfisk og 21 millioner pund klippfisk ble eksportert det året.

Tabel over de til Udlandet udførte norske Varer og Produkter i 1938

Kontakt