Statistikkområde

Utenriksøkonomi: Fordringer og gjeld overfor utlandet

Alt innhold for delområdet fordringer og gjeld overfor utlandet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Betydelig økte nettofordringer overfor utlandet

  Norges nettofordringer overfor utlandet endte i 1. kvartal 2017 på 6 825 milliarder kroner – en økning på 497 milliarder fra utgangen av 2016. Det var spesielt økning i fordringene på grunn av positive markedskursendringer som medvirket til denne ...

  Artikkel
 • Nedgang i bankoverføringene

  Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk ned med 74 milliarder kroner fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Samtidig gikk overføringene inn til Norge ned med 47 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Flest norske dotterføretak ligg i Europa

  Norske selskap kontrollerte 4 513 føretak i 124 land i 2015. Døtrene i utlandet hadde ei samla omsetning på 1 280 milliardar kroner og over 280 000 sysselsette. Sidan 2014 har total omsetning auka med 4,9 prosent. 70 prosent av dotterselskapa held...

  Artikkel
 • Økende globalisering mellom vestlige land

  Norske investorer har størst beholdning av direkteinvesteringer i Nederland, USA og Sverige. I disse landene økte beholdningene betydelig fra 2014 til 2015. Størst beholdning av direkteinvesteringer i Norge kommer fra Sverige og Nederland, men tot...

  Artikkel
 • Verdifall for norske eigedelar i utlandet

  Etter fleire år der eigedelane som norske føretak disponerer i utlandet har auka, gjekk talet ned i 2015. Verdien på dei totale eigedelane var ved utgangen av 2015 om lag 1 650 milliardar kroner, om lag 3 prosent mindre enn i 2014.

  Artikkel
 • Verdien av eiendeler utenlands nesten doblet

  Norske foretak skaffet seg stadig mer eiendeler og gjeld i utlandet i perioden 2005-2012. Eiendelene oversteg gjelden, og gjeldsstrukturen var hovedsakelig i samsvar med eiendelsstrukturen. Denne artikkelen viser utviklingen i syvårsperioden.

  Artikkel
 • Økt pengestrøm til utlandet

  Balansen mellom inngående og utgående pengestrømmer til og fra Norge endret seg kraftig i løpet av 2008. Mens inngående betalinger var større enn utgående i de tre første kvartalene, var situasjonen helt motsatt i 4.kvartal.

  Artikkel
 • Direkte investeringer og petroleumsvirksomheten

  Økonomiske analyser 3/2004

  Oppbyggingen og driften av virksomheten på norsk kontinentalsokkel har i stor grad vært preget av at multinasjonale selskaper har bidratt med sine kunnskaper og med eierkapital.

  Artikkel
 • Ny statistikk over utenrikstransaksjoner

  Artikkel
 • Internasjonale porteføljeinvesteringer

  Økonomiske analyser 5/2000

  Statistikk over internasjonale porteføljeinvesteringer viser betydelige avvik mellom samlede utgående og inngående betalingsstrømmer på verdensbasis.

  Artikkel