Betydelig økte nettofordringer overfor utlandet

Publisert:

Norges nettofordringer overfor utlandet endte i 1. kvartal 2017 på 6 825 milliarder kroner – en økning på 497 milliarder fra utgangen av 2016. Det var spesielt økning i fordringene på grunn av positive markedskursendringer som medvirket til denne styrkelsen.

Nettofordringene overfor utlandet fortsetter å styrke seg på linje med den store økningen man så i 4. kvartal 2016. Nettofordringene er nå over 1 000 milliarder høyere enn de var for tolv måneder siden. I løpet av denne tiden har gjelden overfor utlandet sunket med 31 milliarder, mens fordringene til sammenligning har steget med 1033 milliarder.

Markedsendringer med stor betydning

Som man kan se av figur 1 nedenfor har andre endringer stor betydning for utviklingen i nettofordringene overfor utlandet. I 1. kvartal 2017 kan man spore 370 milliarder, av en total økning på 497 milliarder, fra andre endringer. Et godt kvartal i verdipapirmarkedene er hovedårsaken til disse store positive andre endringene. I tillegg svekket den norske kronen seg mot de aller fleste utenlandske valutaer i 1. kvartal. Dette økte verdien i norske kroner på investeringer i utlandet som er nominelle i utenlandsk valuta. De resterende 127 milliardene er nettofinansinvesteringer som vises i utenriksregnskapet.

Figur 1

Utvikling i Norges fordringer og gjeld overfor utlandet

 

 

Kontakt