Økonomiske analyser, 5/2000

Internasjonale porteføljeinvesteringer

Publisert:

Statistikk over internasjonale porteføljeinvesteringer viser betydelige avvik mellom samlede utgående og inngående betalingsstrømmer på verdensbasis. På denne bakgrunn ble det i 1998 gjennomført en undersøkelse av internasjonale porteføljefordringer. Denne artikkelen presenterer noen resultater fra undersøkelsen.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt