Økende globalisering mellom vestlige land

Publisert:

Norske investorer har størst beholdning av direkteinvesteringer i Nederland, USA og Sverige. I disse landene økte beholdningene betydelig fra 2014 til 2015. Størst beholdning av direkteinvesteringer i Norge kommer fra Sverige og Nederland, men totalt var det en liten nedgang i 2015.

Ved utgangen av 2015 var beholdningen av norske direkteinvesteringer i utlandet på 1 493 milliarder kroner. Dette tilsvarte en økning på 16 prosent sammenlignet med 2014. På samme tidspunkt utgjorde utenlandske direkteinvesteringer i Norge 1 218 milliarder kroner, en nedgang på vel 1 prosent fra året før.

Landene med størst beholdning av norske direkteinvesteringer i utlandet var i 2015 Nederland, USA og Sverige, alle med over 200 milliarder kroner investert fra Norge. Disse tre landene hadde og en betydelig økning i beholdningen av direkteinvesteringer fra Norge sammenlignet med året før. Den norske kronen svekket seg mot de fleste utenlandske valutaer i løpet av 2015. En svekkelse av kronen vil øke den nominelle verdien av direkteinvesteringer i utenlandsk valuta, målt i norske kroner. Dermed vil en slik kronesvekkelse være en av forklaringene til en sterkt økende beholdning av direkteinvesteringer i utlandet.

Sverige, Nederland og Luxembourg er på motsatt side de tre landene med størst beholdning av direkteinvesteringer i Norge. Blant disse har Sverige og Nederland økt sin beholdning av direkteinvesteringer i Norge, mens Luxembourg har en svak nedgang sammenlignet med 2014. Mange land med store beholdninger av direkteinvesteringer i Norge har en reduksjon av beholdningen sammenlignet med 2014. Dette gjelder blant annet Frankrike, Storbritannia og USA. Dette sammen med en reduksjon av asiatiske direkteinvesteringer i Norge er med å trekke ned den totale beholdningen av direkteinvesteringer fra utlandet.

Råolje og naturgass mest investerte næring

Utvinning av råolje og naturgass er den mest populære næringen for direkteinvesteringer. Dette gjelder både direkteinvesteringer til og fra Norge. Ved utgangen av 2015 hadde utlendinger 386 milliarder kroner investert i denne næringen i Norge, mens norske direkteinvesteringer i utlandet i samme næring var 394 milliarder kroner. For utenlandske direkteinvesteringer i Norge var dette en nedgang på 28 milliarder kroner eller nærmere 7 prosent sammenlignet med 2014. Norske direkteinvesteringer økte med 34 milliarder kroner eller 9 prosent fra året før. Her kan den nevnte kronesvekkelsen ha spilt en rolle for økningen.

Avkastningen innenfor utvinning av råolje og naturgass avviker markant mellom direkteinvesteringer til og fra Norge. Total avkastning for norske direkteinvesteringer i råolje og naturgass i utlandet endte i 2015 på minus 3 prosent. Til sammenligning fikk utenlandske direkteinvesteringer i norsk næring for råolje og naturgass en total avkastning på 12,9 prosent i 2015. Tall for perioden 2013-2015 viser at avkastningen i næringen varierer en del. For direkteinvesteringer i norsk råolje og naturgass var den totale avkastningen henholdsvis 14,6 og 9,3 prosent i 2013 og 2014. Norske direkteinvesteringer i utenlandsk råolje og naturgass hadde for de samme årene en samlet avkastning på henholdsvis 9,8 og minus 0,1 prosent.

Lavest total avkastning på direkteinvesteringer i utlandet

En lavere samlet avkastning på norske direkteinvesteringer i utlandet sammenlignet med utenlandske direkteinvesteringer i Norge gjelder ikke kun næringen råolje og naturgass. Samlet sett er avkastningen på norske direkteinvesteringer i utlandet lavere enn de inngående direkteinvesteringene fra utlandet. For året 2015 endte total avkastning for norske direkteinvesteringer i utlandet på 4,8 prosent, mens utenlandske direkteinvesteringer i Norge hadde en total avkastning på 7,4 prosent. Total avkastning var på henholdsvis 72 og 90 milliarder kroner for utgående og inngående direkteinvesteringer.

Avkastningen på norske direkteinvesteringer i utlandet har holdt seg relativt stabil i årene 2013-2015. Den var henholdsvis 4,6 og 5 prosent i total avkastning i 2013 og 2014. For de utenlandske direkteinvesteringene i Norge derimot var 2014 et litt svakere år resultatmessig med en total avkastning på 4,6 prosent. Avkastningen i 2013 var på 7,6 prosent og dermed mer på linje med 2015.