Nedgang i bankoverføringene

Publisert:

Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk ned med 74 milliarder kroner fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Samtidig gikk overføringene inn til Norge ned med 47 milliarder kroner.

I 1. kvartal 2017 ble det overført 559 milliarder kroner fra utlandet til bankkontoer tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge. Dette er en nedgang på 7,8 prosent fra foregående kvartal. Banktransaksjoner tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner fra Norge til utlandet endte på 560 milliarder kroner i 1. kvartal 2017. Sammenlignet med 4. kvartal 2016 er det en nedgang i de utgående bankoverføringene på 11,6 prosent.

Figur 1. Grensekryssende betalinger

Inngående verdi Utgående verdi
1.kv. 2011 406.402 402.841
2.kv. 2011 421.318 381.063
3.kv. 2011 393.27 371.996
4.kv. 2011 351.234 368.359
1.kv. 2012 454.01 458.148
2.kv. 2012 486.953 452.372
3.kv. 2012 448.834 458.701
4.kv. 2011 485.571 487.053
1.kv.2013 453.077 436.389
2.kv. 2013 513.489 499.662
3.kv. 2013 485.897 488.614
4.kv. 2013 585.377 594.157
1.kv. 2014 519.514 540.258
2.kv. 2014 489.351 503.244
3.kv. 2014 464.291 525.199
4.kv. 2014 582.781 643.014
1.kv. 2015 516.905 515.538
2.kv. 2015 547.022 554.259
3.kv. 2015 509.864 564.647
4.kv. 2015 606.315 601.438
1.kv. 2016 518.032 582.145
2.kv. 2016 564.346 580.997
3.kv. 2016 563.045 552.744
4.kv. 2016 606.273 633.79
1.kv. 2017 559.236 560.146

Kontakt