Statistikkområde

Utenriksøkonomi: Fordringer og gjeld overfor utlandet

Alt innhold for delområdet fordringer og gjeld overfor utlandet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Høg omsetningstal for norske dotterselskap i utlandet

  I 2019 ga utvalet for norske dotterselskap i utlandet ein samla omsetning på 1 429 milliardar kroner, ein auking på over 3 prosent frå 2018. Statistikken viser en auke i omsetning over store deler av verda for norskeigde selskap som operera i utla...

  Artikkel
 • Størst økning i utenlandske investeringer i eiendom og industri

  Utenlandske investorer gjorde betydelige investeringer i Norge i løpet av 2019. Transaksjonstallene i direkteinvesteringsstatistikken viser at eiendom og industri var de foretrukne næringene.

  Artikkel
 • Nedgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 56 milliarder kroner fra 2. kvartal 2020 til 3. kvartal 2020. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 20 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Mindre bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 31 milliarder kroner fra 1. kvartal 2020 til 2. kvartal 2020. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 21 milliarder kroner.

  Artikkel
 • USA investerer stort i Norge via andre land

  Amerikanske selskaper sto bak nesten 20 prosent av alle utenlandske direkteinvesteringer i Norge i 2018. En ny fordeling i statistikken gir svar på hvem som egentlig kontrollerer direkteinvesteringene i Norge.

  Artikkel
 • Mindre bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 2 milliarder kroner fra 3. kvartal 2019 til 4. kvartal 2019. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 8 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Rekordhøg omsetning for norske dotterselskap i utlandet

  Omsetninga til norske dotterselskap i utlandet nådde i 2018 sitt høgaste nivå sidan Statistisk sentralbyrå byrja å produsere denne statistikken. Ei auking på over 7 prosent frå 2017 ga ei samla omsetning på 1 397 milliardar kroner for 2018.

  Artikkel
 • Mindre lånekapital på norsk sokkel

  Beholdningen av utlendingers direkteinvesteringer i bergverksdrift og utvinning i Norge var i 2018 på 269 milliarder kroner. Det er en merkbar nedgang fra 2017 hvor den var på 332 milliarder kroner. Beholdningen har falt hvert år fra et toppunkt i...

  Artikkel
 • Nedgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 37 milliarder kroner fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 8 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Fra 1 milliard til 8 000 milliarder kroner på 100 år

  Norges samhandling med resten av verden er stadig økende, og i de siste tiårene har vi vært i en solid økonomisk situasjon sammenlignet med andre land. Fra midten av 90-tallet bidro oppbyggingen av Oljefondet til at Norge fikk mer formue enn gjeld...

  Artikkel
 • Skatteomgåelser kan ha kostet staten milliarder

  De siste årene har norske konsernselskaps gjeldssammensetning endret seg. Intern konserngjeld er kraftig redusert, mens utenlandsgjeld tatt opp utenfor konsernet har økt over 40 prosent fra 2012 til 2017. Dette tyder på at mange konsernselskap har...

  Artikkel
 • Oppgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 25 milliarder kroner fra 1. kvartal 2019 til 2. kvartal 2019. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 5 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 38 milliarder kroner fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 51 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Økte bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 75 milliarder kroner fra 3. til 4. kvartal 2018. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge økte i samme periode med 91 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Omsetningsauke for norsk næringsliv i utlandet

  Omsetninga i dei utanlandske dotterselskapa til norske konsern auka med over 8 prosent i 2017 samanlikna med året før. Den samla omsetninga var på 1 294 milliardar kroner.

  Artikkel