Nedgang i bankoverføringer fra utlandet

Publisert:

Overføringene inn til Norge gikk ned med 37 milliarder kroner fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 8 milliarder kroner.

I 3. kvartal 2019 ble det overført 651 milliarder kroner fra utlandet til bankkontoer tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge VISER  statistikken over betalingsstrømmer. Sett mot samme periode i fjor viser tallene en oppgang på 4 prosent. Bankoverføringer fra ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge til utlandet endte på 591 milliarder kroner i 3. kvartal 2019; en økning på 4,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2018.

Figur 1. Grensekryssende betalinger per kvartal

Periode Inngående verdi Utgående verdi
1.kv. 2011 406402 402841
2.kv. 2011 421318 381063
3.kv. 2011 393270 371996
4.kv. 2011 351234 368359
1.kv. 2012 454010 458148
2.kv. 2012 486953 452372
3.kv. 2012 448834 458701
4.kv. 2011 485571 487053
1.kv.2013 453077 436389
2.kv. 2013 513489 499662
3.kv. 2013 485897 488614
4.kv. 2013 585377 594157
1.kv. 2014 519514 540258
2.kv. 2014 489351 503244
3.kv. 2014 464291 525199
4.kv. 2014 582781 643014
1.kv. 2015 516905 515538
2.kv. 2015 547022 554259
3.kv. 2015 509864 564647
4.kv. 2015 606315 601438
1.kv. 2016 518032 582145
2.kv. 2016 564346 580997
3.kv. 2016 563045 552744
4.kv. 2016 606273 633790
1.kv. 2017 559236 560146
2.kv. 2017 549734 563432
3.kv. 2017 547394 547635
4.kv. 2017 646237 626908
1.kv. 2018 608945 540470
2.kv. 2018 637124 563752
3.kv. 2018 626030 564056
4.kv. 2018 701063 655513
1.kv. 2019 663225 604459
2.kv. 2019 687981 599290
3.kv. 2019 651278 591282

 

Kontakt