Oppgang i bankoverføringer fra utlandet

Publisert:

Overføringene inn til Norge gikk opp med 25 milliarder kroner fra 1. kvartal 2019 til 2. kvartal 2019. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 5 milliarder kroner.

I 2. kvartal 2019 ble det overført 688 milliarder kroner fra utlandet til bankkontoer tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge, viser statistikken over betalingsstrømmer.  Sett mot samme periode i fjor viser tallene en oppgang på 8 prosent. Bankoverføringer fra ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge til utlandet endte på 599 milliarder kroner i 2. kvartal 2019; en økning på 6,3 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2018.

Figur 1. Grensekryssende betalinger per kvartal

Inngående verdi Utgående verdi
1.kv. 2011 406.402 402.841
2.kv. 2011 421.318 381.063
3.kv. 2011 393.27 371.996
4.kv. 2011 351.234 368.359
1.kv. 2012 454.01 458.148
2.kv. 2012 486.953 452.372
3.kv. 2012 448.834 458.701
4.kv. 2011 485.571 487.053
1.kv.2013 453.077 436.389
2.kv. 2013 513.489 499.662
3.kv. 2013 485.897 488.614
4.kv. 2013 585.377 594.157
1.kv. 2014 519.514 540.258
2.kv. 2014 489.351 503.244
3.kv. 2014 464.291 525.199
4.kv. 2014 582.781 643.014
1.kv. 2015 516.905 515.538
2.kv. 2015 547.022 554.259
3.kv. 2015 509.864 564.647
4.kv. 2015 606.315 601.438
1.kv. 2016 518.032 582.145
2.kv. 2016 564.346 580.997
3.kv. 2016 563.045 552.744
4.kv. 2016 606.273 633.79
1.kv. 2017 559.236 560.146
2.kv. 2017 549.734 563.432
3.kv. 2017 547.394 547.635
4.kv. 2017 646.237 626.908
1.kv. 2018 608.945 540.47
2.kv. 2018 637.124 563.752
3.kv. 2018 626.03 564.056
4.kv. 2018 701.063 655.513
1.kv. 2019 663.225 604.459
2.kv. 2019 687.981 599.29

Kontakt