388872
/utenriksokonomi/statistikker/ur/kvartal
388872
statistikk
2021-03-03T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Utenriksøkonomi;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ur, Utenriksregnskap, driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport, landfordelt utenriksregnskap, varebalanse, tjenestebalanse, formuesinntekter, primærinntekter, UR, nettofinansinvesteringFordringer og gjeld overfor utlandet , Nasjonalregnskap, Utenriksregnskap, Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
true

Utenriksregnskap4. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Utenriksregnskap. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Driftsregnskapet overfor utlandet:
Driftsbalansen14 66744 793-2 69514 1769 277
Vare- og tjenestebalansen24 67013 965-23 253-18 3487 548
Rente- og stønadsbalansen-10 00330 82820 55832 5241 729
Kapitaloverføringer, patenter, lisenser etc, netto224288758102
Netto finansinvesteringer, driftstransaksjoner14 44344 505-3 45314 1669 275
 
Finansregnskapet overfor utlandet:
Beholdning ved inngangen til kvartalet8 614 7168 746 8718 757 2909 239 0419 547 615
Netto finansinvesteringer, finanstransaksjoner-162 21559 64117 86241 413-70 606
Andre endringer294 370-49 222463 889267 161285 450
Beholdning ved utgangen av kvartalet8 746 8718 757 2909 239 0419 547 6159 762 459
 
Statistisk avvik (mellom nettofinansinvesteringer i drifts- og finansregnskapet)-176 65815 13621 31527 247-79 881

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB