388866
/utenriksokonomi/statistikker/ur/kvartal
388866
statistikk
2020-06-03T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Utenriksøkonomi;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ur, Utenriksregnskap, driftsbalanse, direkteinvesteringer, drifts- og kapitalregnskap, finansregnskap, investeringer i utlandet, utenlandske investeringer, transaksjoner, beholdninger, fordringer, gjeld, porteføljeinvesteringer, finansinvesteringer, omvurderinger, driftsbalansen overfor utlandet, rente- og stønadsbalansen, reinvestert fortjeneste, nettofordringer, import, eksport, landfordelt utenriksregnskap, varebalanse, tjenestebalanse, formuesinntekter, primærinntekter, UR, nettofinansinvesteringFordringer og gjeld overfor utlandet , Nasjonalregnskap, Utenriksregnskap, Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
true

Utenriksregnskap1. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Utenriksregnskap. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Driftsregnskapet overfor utlandet:
Driftsbalansen66 41127 02226 91325 05966 078
Vare- og tjenestebalansen43 8375 352-10 06423 11027 119
Rente- og stønadsbalansen22 57421 67036 9771 94938 959
Kapitaloverføringer, patenter, lisenser etc, netto8366725205296
Netto finansinvesteringer, driftstransaksjoner65 57526 95526 88824 85465 782
 
Finansregnskapet overfor utlandet:
Beholdning ved inngangen til kvartalet6 941 9867 611 3017 920 2628 447 9678 687 802
Netto finansinvesteringer, finanstransaksjoner-5 81597 882-9 725-98 24298 620
Andre endringer675 130211 079537 430338 07741 374
Beholdning ved utgangen av kvartalet7 611 3017 920 2628 447 9678 687 8028 827 796
 
Statistisk avvik (mellom nettofinansinvesteringer i drifts- og finansregnskapet)-71 39070 927-36 613-123 09632 838

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB