305240
/utenriksokonomi/statistikker/uhtjenester/kvartal
305240
statistikk
2018-03-05T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
uhtjenester, Utanrikshandel med tenester, import, eksport, ikkje-finansielle føretak, tenestetypar (for eksempel sjøtransport, petroleumstenester, forsking og utvikling), samhandel, næringsgrupper (for eksempel transport, forretningsmessig tenesteyting, bergverksdrift og utvinning)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
true

Utanrikshandel med tenester

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

– 6,9

tjenestebalansen, milliarder kroner

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak. Millioner kroner
4. kvartal 2017Endring i prosent
3. kvartal 2017 - 4. kvartal 20174. kvartal 2016 - 4. kvartal 2017
Eksport58 81212,8-2,0
Import65 76112,21,7

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype
4. kvartal 20174. kvartal 2017Endring i prosentEndring i prosent
Millionar kronerAndel3. kvartal 2017 - 4. kvartal 20174. kvartal 2016 - 4. kvartal 2017
Eksport
Alle tenester58 812100,012,8-2,0
Leigearbeid og reparasjonar4 2077,213,634,8
Petroleumstenester5 1258,712,6-30,3
Byggje- og anleggstenester4460,8-3,315,8
Agenturhandel, provisjon og mellomhandel7761,336,9-4,8
Sjøtransporttenester21 73437,05,111,6
Luft- og landtransporttjenester2 8454,86,214,4
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd2 5664,4-9,0-8,5
Post- og teletenester1 6262,8-13,1-33,2
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr1 5612,716,3-41,7
IT-tenester3 2705,624,4-10,8
Forsking og utvikling (FoU)1 1051,929,8-19,6
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester10 88518,539,32,0
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport1600,3-20,4-22,3
Andre tenester2 5044,325,6-2,4
 
Import
Alle tenester65 761100,012,21,7
Leigearbeid og reparasjonar2 8014,316,8-7,8
Petroleumstenester8 27012,613,9-17,1
Byggje- og anleggstenester8361,313,1-10,5
Agenturhandel, provisjon og mellomhandel1 1281,7-12,3-30,8
Sjøtransporttenester6 68610,223,98,0
Luft- og landtransporttjenester3 3735,1-0,78,9
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd9 44714,4-3,48,2
Post- og teletenester1 6572,5-2,8-18,3
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr8 23312,539,58,4
IT-tenester5 7488,719,816,5
Forsking og utvikling (FoU)8811,334,5-27,8
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester12 38618,89,63,9
 1 2181,932,043,1
Andre tenester3 0964,70,724,6

Tabell 2 
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring
4. kvartal 2017Endring i prosent
Millionar kronerAndel3. kvartal 2017 - 4. kvartal 20174. kvartal 2016 - 4. kvartal 2017
Eksport
Alle næringar58 812100,012,8-2,0
Bergverksdrift og utvinning4 1347,05,9-17,3
Industri7 02411,921,9-9,3
Byggje- og anleggsverksemd1680,3-8,2-58,8
Varehandel, reparasjon av motorvogner1 4722,551,09,7
Transport og lagring27 95447,56,38,3
Informasjon og kommunikasjon6 59911,220,2-10,7
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting9 45016,131,70,5
Forretningsmessig tenesteyting1 6262,8-16,3-30,6
Andre næringar3840,7-10,9-36,3
 
Import
Alle næringar65 761100,012,21,7
Bergverksdrift og utvinning14 32721,811,6-15,3
Industri5 9889,118,21,9
Byggje- og anleggsverksemd6781,0-4,0-11,8
Varehandel, reparasjon av motorvogner4 8487,4-2,63,2
Transport og lagring20 79831,619,016,1
Informasjon og kommunikasjon8 15212,414,56,9
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting6 2759,514,47,7
Forretningsmessig tenesteyting3 5935,5-13,5-3,6
Andre næringar1 1031,739,6-13,8

Tabell 3 
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. Siste fem kvartal. Millioner kroner

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. Siste fem kvartal. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Tenestebalanse-4 591,0-3 855,0-3 900,0-6 461,0-6 949,0
 
Eksport
Alle tenester60 03949 69655 45652 15958 812
Leigearbeid og reparasjonar3 1223 0274 0103 7024 207
Petroleumstenester7 3494 9335 4534 5505 125
Byggje- og anleggstenester385237533461446
Agenturhandel, provisjon og mellomhandel815673668567776
Sjøtransporttenester19 48318 44221 83720 68121 734
Luft- og landtransporttjenester2 4862 5972 6432 6792 845
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd2 8042 1042 6162 8202 566
Post- og teletenester2 4332 0202 3961 8721 626
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr2 6761 7511 5801 3421 561
IT-tenester3 6642 8412 5482 6283 270
Forsking og utvikling (FoU)1 3759079278511 105
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester10 6768 1128 2527 81310 885
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport206209110201160
Andre tenester2 5651 8411 8811 9932 504
 
Import
Alle tenester64 63053 55159 35658 62065 761
Leigearbeid og reparasjonar3 0372 4052 8562 3982 801
Petroleumstenester9 9756 5997 8747 2628 270
Byggje- og anleggstenester934617775739836
Agenturhandel, provisjon og mellomhandel1 6311 3611 7031 2861 128
Sjøtransporttenester6 1905 0355 2995 3956 686
Luft- og landtransporttjenester3 0982 6622 8743 3963 373
Tenester tilknytt transport og reiseverksemd8 7357 1598 8359 7819 447
Post- og teletenester2 0272 0542 3531 7041 657
Leige av transportmiddel, maskiner og utstyr7 5935 8575 8965 9038 233
IT-tenester4 9334 7044 6734 7975 748
Forsking og utvikling (FoU)1 221557631655881
Forretnings- og profesjonstenester og tekniske tenester11 92111 03011 66711 30612 386
Fritidsaktivitetar, kulturelle tenester og sport8517191 0059231 218
Andre tenester2 4852 7922 9163 0743 096

Tabell 4 
Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring. Siste fem kvartal. Millioner kroner

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring. Siste fem kvartal. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Tenestebalanse-4 591,0-3 855,0-3 900,0-6 461,0-6 949,0
 
Eksport
Alle næringar60 03949 69655 45652 15958 812
Bergverksdrift og utvinning4 9973 8954 3323 9054 134
Industri7 7436 0377 0135 7607 024
Byggje- og anleggsverksemd408104239183168
Varehandel, reparasjon av motorvogner1 3421 1061 1739751 472
Transport og lagring25 80823 70327 39226 29927 954
Informasjon og kommunikasjon7 3906 0646 0445 4906 599
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting9 4046 6907 1197 1759 450
Forretningsmessig tenesteyting2 3441 6791 6361 9421 626
Andre næringar603417508431384
 
Import
Alle næringar64 63053 55159 35658 62065 761
Bergverksdrift og utvinning16 92211 94613 55312 83614 327
Industri5 8764 6066 0345 0675 988
Byggje- og anleggsverksemd769537640706678
Varehandel, reparasjon av motorvogner4 6974 8524 6104 9794 848
Transport og lagring17 91015 80517 25817 48120 798
Informasjon og kommunikasjon7 6247 3378 0897 1218 152
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting5 8265 2775 3495 4846 275
Forretningsmessig tenesteyting3 7282 5923 0384 1553 593
Andre næringar1 2795997847901 103

Tabell 5 
Endring frå førre publisering etter import/eksport, næring (SN2007) og tid. Prosent

Endring frå førre publisering etter import/eksport, næring (SN2007) og tid. Prosent
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Import
Alle næringar2,20,00,92,00,8
Bergverksdrift og utvinning0,00,01,2-0,9-2,2
Industri31,3-0,21,612,05,3
Byggje- og anleggsverksemd0,01,0-2,3-23,2-23,5
Varehandel, reparasjon av motorvogner-0,1-0,3-1,5-4,0-0,3
Transport og lagring0,00,4-1,24,57,5
Informasjon og kommunikasjon-0,30,49,54,9-5,2
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting-0,1-1,5-1,4-1,6-0,6
Forretningsmessig tenesteyting-0,2-0,3-0,50,5-0,8
Andre næringar0,00,0-0,5-5,3-5,8
 
Eksport
Alle næringar3,2-0,20,45,44,3
Bergverksdrift og utvinning-0,10,01,92,70,0
Industri34,5-0,41,4-0,14,8
Byggje- og anleggsverksemd2,1-4,6-9,9-5,7-17,3
Varehandel, reparasjon av motorvogner0,0-0,60,17,96,6
Transport og lagring0,0-0,1-0,88,98,2
Informasjon og kommunikasjon-0,1-0,2-2,13,1-1,3
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting-0,3-0,34,33,61,7
Forretningsmessig tenesteyting-0,1-0,81,3-0,1-1,0
Andre næringar-0,20,015,2-3,6-24,1

Om statistikken

Statistikken Utenrikshandel med tenester viser norske ikkje-finansielle føretak sine inntekter ved eksport av tenester til utlandet, og utgifter ved import av tenester frå utlandet. Tala vert innhenta som ein kvartalsvis utvalgsundersøkelse. 

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Import:
Føretaka sine utgifter til kjøp av tenester frå utanlandske leverandørar i samband med import av dei ulike tenestene. Tenestene kan anten verte levert i Noreg eller utlandet.

Eksport:
Føretaka sine inntekter frå sal av tenester til utanlandske kundar i samband med eksport av de ulike tenestene. Tenestene kan anten verte levert i Noreg eller utlandet.


Konserninterne tenester:
Tenestehandel med utanlandske einingar innan same konsern skal førast som eigne postar, og rapporterast som "herav eksport av konserninterne tenester" og "herav import av konserninterne tenester" under kvar einskild tenestetype. Med konsern vert det i denne samanhengen meint einingar som står i relasjon til kvarandre, som til dømes morselskap, dotterselskap, søsterselskap, dotterdotterselskap etc.

 • Morselskap er eit selskap som, direkte eller indirekte, har kontroll over dei andre einingane innan konsernet.
 • Dotterselskap er eit selskap der morselskapet har direkte kontroll.
 • Dotterdotterselskap er eit selskap der eit dotterselskap har direkte kontroll, medan morselskapet har indirekte kontroll.
  Med kontroll vert det her meint meir enn 50 prosent eigardel i eit anna selskap.

Land:
Import: Registreringslandet til den utanlandske leverandøren.
Eksport: Registreringslandet til den utanlandske kunden.

Beløp i NOK 1000:
Alle tall skal rapporterast i heile 1000 NOK.

Standard klassifikasjonar

Næring:
Til og med publiseringa for året 2009 vart statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering 2002 (SN2002) som standard klassifikasjon for bedrifter og føretak innan ulike næringar. Denne standarden var ei norsk tilpassing av Eurostat sin NACE Rev 1.1. Frå og med statistikken for året 2010 vart Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) teken i bruk. SN2007 samsvarar med EU sin standard, NACE Rev. 2, og utgjer grunnlaget for klassifisering av einingar etter viktigaste aktivitet i Bedrifts- og føretaksregisteret. Bruk av felles standardar er viktig innanfor økonomisk statistikk då dette gjer det mogleg å samanlikne og analysere statistiske data på tvers av landegrenser og over tid.

Tenestetype:
Fylgjer EU sin produksjonsstandard Classification of Products by Activity (CPA).

Land:
Fylgjer den internasjonale standarden ISO-3166 (alfa-2).

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Utanrikshandel med tenester
Emne: Utenriksøkonomi

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for utenrikshandelstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken syner ikkje-finansielle føretak sin tenestehandel med utlandet.

Kor ofte og aktualitet

Statistikken vert samla inn kvart kvartal, og syner ikkje-finansielle føretak sine inntekter og utgifter i samband med eksport og import av tenester til/ frå utlandet. Frå 2006 til og med 2010 vart statistikken publisert årleg, og frå 1 kvartal 2011 vart statistikken publisert kvartalsvis.

Internasjonal rapportering

Statistikken inngår som ein del av grunnlaget for utanriksrekneskapen og nasjonalrekneskapen, og er med i grunnlaget for rapporteringa til internasjonale organisasjonar som IMF, OECD og Eurostat.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Rådata og behandla data vert langtidslagra hos Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistikken vart etablert i 2005 då Noregs Bank la ned valutastatistikken som tidlegare var ein del av grunnlaget for utarbeidinga av utanriksrekneskapen.

Føremålet med statistikken over utanrikshandel med tenester er å gje ei oversikt over tenestestraumen mellom Noreg og utlandet. Norske føretak sine inntekter ved eksport av tenester til utlandet, og utgifter ved import av tenester frå utlandet, er sentrale storleikar i det samfunnsøkonomiske biletet, både for å forklare strukturelle endringar, og for å overvake konjunkturane.

Brukarar og bruksområde

Statistikken er ein viktig del av grunnlaget for prognose- og analysearbeid utført av organisasjonar, offentlege myndigheiter, forskingsinstitusjonar og andre. Internasjonale organisasjonar, som FN sitt statistiske kontor, EU sitt statistiske kontor (Eurostat) og andre, gjer bruk av opplysningane som statistikken gjev. Den er bygd opp som ein del av eit nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og nyttast og ved utarbeiding av nasjonalrekneskap og utanriksrekneskap. I tillegg kan statistikken til ein viss grad brukast av næringslivet som grunnlag for data til planlegging av produksjon, marknadsføring og sal.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no  etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.  Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre likebehandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak er ei viktig kjelde for eksport og import av tenester i nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen. Til og med år 2004 vart tal frå Noregs bank sin valutastatistikk nytta i utanriksrekneskapen. Frå og med år 2005 var det ein overgong til å nytte data innhenta gjennom kvartalsvis rapportering av utanrikshandel med tenester.

Eksport og import av tenester i nasjonalrekneskapen (og utanriksrekneskapen) er meir omfattande enn berre tenestehandelen i ikkje-finansielle føretak. Nasjonalrekneskapen (og utanriksrekneskapen) dekkjer tenestehandel som alle innanlandske sektorar har med utlandet. Dette gjeld i tillegg til ikkje-finansielle føretak også finansielle føretak, hushald, ideelle organisasjonar og offentleg forvaltning. I tillegg til denne skilnaden i omfang er det einskilde definisjonsmessige skilnadar. Dei viktigaste er at nasjonalrekneskapen (og utanriksrekneskapen)

 • inkluderar verdien av godsfrakter i samband med import av varer i vareverdien (CIF-verdi), og ikkje via tenesteundersøkinga,
 • inkluderar verdien av norske rederi sine frakter i samband eksport av varer fra Noreg uavhengig av kven som betalar for oppdraget, medan utenrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak inkluderar berre slike frakter dersom ein utlending betalar for frakta
 • bereknar import og eksport av forsikringstenester som ein del av premiebetalingane
 • inkluderar konvensjonelle berekningar av import og eksport av indirekte målte banktenester (rentemarginar)
 • omdefinerar einskilde vareprodukt til tenester dersom vareverdien er dominert av eit tenestepåslag
 • inkluderar konvensjonelt berekna eksport- og importstraumar i tråd med Noreg sin eigardel i det fellesnordiske flyselskapet SAS.

Ein annan skilnad er at fraktinntekter i utanriks sjøfart i utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle foretak vert fordelt på land med utgangspunkt i betalingsstraumar, medan det i utanriksrekneskapen er nytta informasjon om skipa sine bevegelsar (anløpsstatistikk).

Alle desse forholda inneber at tala i statistikken over utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak ikkje er direkte samanliknbare med tala for eksport og import av tenester i utanriks- og nasjonalrekneskapen sine tabellar.

Lovheimel

Statistikklova §§ 2-1 og 2-2 og 2-3 (tvangsmulkt).

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 184/2005 - endret ved forordning nr. 602/2006 og 707/2009 med forpliktingar etter EU-forordningar for datafangst og oversending av data til EU sitt statistiske kontor, Eurostat.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfattar tenestehandel med utlandet, og vert samla inn på kvartalsvis og t.o.m år 2008 også på årleg basis ved undersøkingar retta mot norske føretak innan ikkje-finansiell sektor.

Føretak er juridiske personar som produserar varer og tenester for sal i eit marked. Populasjonen som dannar grunnlag for utvalet byggjer på opplysningar frå Bedrifts- og føretaksregisteret, og vert oppdatert ved bruk av ulike administrative register, bl.a. Skatteetaten sitt Valutaregister, samt informasjon som vert samla gjennom kontakt med større oppgåvegjevarar og opplysningar i media.

Datakjelder og utval

Grunnlaget for statistikken er rapporterte opplysningar frå ikkje-finansielle føretak som er med i den kvartalsvise undersøkinga.

Populasjon
Populasjonen til undersøkelsen om utanrikshandel med tenester for ikkje–finansielle føretak tek utgangspunkt i alle føretak. Sidan mange føretak ikkje har tenestehandel med utlandet, er det gjort ei begrensning av populasjonen slik at føretak med svært liten eller ingen tenestehandel med utlandet vert fjerna.

Føretaka ein då står tilbake med skal tilfredsstille eitt av følgjande fem kriteriar for å kunne inkluderast i denne svært begrensa populasjonen:

 • Total utgåande- eller inngåande transaksjonar over NOK 500 000, eller utgåande transaksjonar for tenesteimport over NOK 50 000 i Valutaregisteret
 • Føretaket er eit FATS-føretak
 • Føretaket har vore med i utvalet i minst 4 år og har hatt tenestehandel
 • Føretak innan bergverksdrift og utvinning som har felles momsnummer med føretak som tilfredsstiller det første kriteriet
 • Føretaket høyrer til næringa utanriks sjøfart og har omsetning over NOK 5 000 000

Når vi fjernar alle føretak som ikkje tilfredsstiller minst eitt av dei fem kriteria står ein tilbake med rundt 33 000 føretak.

Populasjonen omfatter følgande sektorar i institusjonell sektorgruppering:

 • 1110 - Statens forretningsdrift
 • 1120 - Statleg eide føretak
 • 1510 - Kommunal forretningsdrift
 • 1520 - Sjøvstendige kommuneføretak
 • 2100 - Private føretak med begrensa ansvar
 • 2300 - Personlege føretak
 • 2500 - Private produsentorienterte organisasjonar utan profittføremål
 • 8200 - Personlege næringsdrivande
 • 4900 - Øvrige finansielle føretak utanom forsikring - kun enkelte undegrupper

Stratifiseringa er gjort utifrå eit ønskje om å dele opp populasjonen i mest mogleg homogene grupper. Dvs. gruppering slik at tenestehandelen er mest mogleg lik innad i gruppa, og slik at det er ulikheit i tenestehandelen mellom gruppene.  Dei ulike strata er definert ved hjelp av næring, kor viktig næring er for tenestehandel, tal frå valutaregisteret og inndeling etter "FATS/ikkje-FATS"-føretak.

Frå populasjonen er det trekt eit utval føretak stratifisert enkelt tilfeldig. For å fordele utvalget mellom strata er det nytta optimal allokering.

Utvalet fordelar seg på fullteljingsføretak, og føretaka som vert trekt tilfeldig.  Dei føretaka som er fulltelt høyrer til ei gruppe der ein reknar som svært sikkert at dei har tenestehandel med utlandet.

Delen av utvalet som er tilfeldig trekt blei i 2016 redusert med vel 20 prosent for å imøtekome kravet om redusert rapporteringsbyrde for mellomstore og mindre føretak. Dette inneber at det totale utvalet no er på vel 2 700, herav 700 fullteljing.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Data vert henta inn ved elektroniske innrapportering og filuttrekk via Altinn (tidlegare via SSB sin rapporteringskanal IDUN) . Oppgåvegjevarane mottek førespurnad om rapportering ved utgongen av teljingstidspunktet (kvart kvartal), og har ein frist på 25 dagar til å rapportere. Føretaka skal rapportere alle verdiar i heile 1 000 NOK.

Innsamla data vert kontrollert i samband med mottaket, vidare gjennomgår innsamla data kontrollar mellom tal for ulike periodar, mot rekneskapsopplysningar og andre kjelder, og ved einskilde typar feil vert oppgåvegjevar kontakta.

Tenestehandelen vert estimert ved å bruke ein stratifisert ekspansjonsestimator. Denne estimatoren er laga på følgjande måte:

 1. Innan kvart stratum bereknar ein gjennomsnittlig rapportert eksport/import (dvs. basert på utvalget)
 2. På bakgrunn av at utvalet er trekt stratifisert enkelt tilfeldig, vil desse gjennomsnitta kunne være gode anslag på dei faktiske gjennomsnitta i dei ulike strata. Eventuelle ekstremobservasjonar vert heldne utanfor berekninga av gjennomsnitta
 3. Innan kvart stratum multipliserar vi dei bereka gjennomsnitta med antal føretak i stratumet (i den begrensa populasjonen). Dette vert eit estimat på total eksport/import i stratumet.

Sesongjustering

Ikkje relevant.

Konfidensialitet

Tal vert ikkje offentleggjort dersom dette medfører fare for identifisering, det vil seie at talet kan førast tilbake til oppgåvegjevar. I praksis tyder dette at det må vere minst 3 oppgåvegjevarar bak eit publisert tal. I tillegg skal ikkje eit føretak stå bak over 90 %, og dei to største føretaka skal ikkje ha over 95 % av tenenestehandelen, i ein publisert størrelse.

Samanlikningar over tid og stad

Det er i forbindelse med 1.kvartal 2017 gjort ei endring i samanstillinga av tenestetypar. Tenestegrupperinga jarnbane- og landtransporttenester er slegen saman med lufttransporttenester til ei ny gruppering: luft- og landtransporttenester. Dette gjeld tabell 2 og 4, som gjev utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tenestetype. I statistikkbanktabellen 10192 er endringane lagde inn attende til 1. kvartal 2015. Dette gjer at tala ikkje er direkte jamførande med tidlegare utgjevingar.

Statistikken har og gjennomgått ei metodeomlegging, og tal for næringa utanriks sjøfart vart teke ut av publiseringa for 2010 og fram til og med publiseringa for 1 kv 2013. Tal for 2 kv 2013 er difor ikkje samanliknbare med tidlegare publiseringar. Denne metodeomlegginga inneber og eit skifte i bruk av kilder Sjå elles nasjonalrekneskapet sine websider om utanriksrekneskapet http://www.ssb.no/utenriksokonomi/statistikker/ur .

Sjå meir i punktet Samanheng med annan statistikk, foran.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Opplysningane som skal innrapporterast omfattar delar av den einskilde rapportør sine postar i rekneskapet, det vil seie dei delane av postane som omfattar tenestehandel med utlandet. Tolkinga av kva som er kjøp og sal mellom norsk føretak og utlandet kan variere noko mellom dei ulike oppgåvegjevarane, og kan dermed føre til manglar i statistikken. Det kan førekome feil eller manglar i sjølve innrapporteringa. Dei vanlegaste feila er mellom anna at rapportørane si føring av dei einskilde postane kan avvike frå Statistisk sentralbyrå sin spesifikasjon, dels at skilje mellom norsk og utanlandsk eining kan vere uklårt.

Fleire av føretaka som rapporterar driv prosjektrelatert verksemd, noko som kan føre til at statistikken vert påverka når store prosjekt vert avslutta, eller vert oppretta.

Kvaliteten på statistikken vert påverka negativt av manglande innrapporteringar (fråfall). For å redusere omfanget av fråfallsfeil, vert det utført maskinell berekning av data for einingar som ikkje har rapportert innan fristen for å vere med i statistikkgrunnlaget. Det same vert gjort i tilfelle det er mangelfullt utfylte oppgåver frå rapportørane (partielt fråfall).

Utvalsfeilen målar det forventa avviket mellom utvalet sitt resultat, og kva ein ville fått dersom heile populasjonen vart undersøkt. For å sikre høg grad av relevans til lågast mogleg kostnad, vert det lagt stor vekt på å dekkje føretak som har stor handel med utlandet, enten eksport eller import. Hittil er det ikkje utført berekningar av utvalsfeilen for undersøkinga.

Ein føresetnad for trekking av utval er at populasjonen omfattar alle føretaka som har kjøp og sal av tenester med utlandet. Det finst inga slik samla oversikt over føretak som har slik handel, og i praksis er det difor vanskeleg å fange opp alle relevante einingar.

 

Revisjon

Utanrikshandel med tenester publiserar foreløpige tal kvartalsvis. Kontrollarbeidet pågår imidlertid vidare fem kvartal fram i tid, då endelege tal vert publisert. Korreksjonar i data gjer at kvartalstala kan endras fram til publisering av dei endelege tala. Forskjellen mellom foreløpege tal ved frigjeving av kvartalsstatistikken og endelege tal er normalt små på totalnivå. På detaljert nivå og for enkeltkvartal kan revisjonane ha større innverknad, relativt sett. Sjå detaljar i tabell 5 i publiseringa.

                                   R    E  V  I  S  J  O N  S K  A  L   E  N  D  E  R  -  U H T

 

Inneverande år
  (T)

I fjor
  (T-1)

I forfjor
  (T-2)

Publiseringer

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv

2.kv

3.kv

4.kv

1.kv  (juni år T)  

 

 

 

 

R4

R3

R2

R1

 

 

 

ER5

2.kv  (sept år T)

R1

 

 

 

ER5

R4

R3

R2

 

 

 

 

3.kv  (des år T)  

R2

R1

 

 

 

ER5

R4

R3

 

 

 

 

4.kv  (mar år T+1)

R3

R2

R1

 

 

 

ER5

R4

 

 

 

 

 R1 - R5 = Revisjonsnummer (R1 = første revisjon, ER5 = Endelige tall, Revisjon nr 5).

 

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB