90447
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
90447
Redusert oljeeksport ga lavere handelsbalanse
statistikk
2012-12-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varernovember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert oljeeksport ga lavere handelsbalanse

Eksporten av varer beløp seg til 75,4 milliarder kroner, mens importen utgjorde 43,6 milliarder kroner i november 2012. Lavere oljeeksport bidro til en lavere handelsbalanse enn i november i fjor. Stor import av mobiltelefoner indikerer at det kan bli mange slike under juletreet i år.

Handelsbalansen for november 2012 endte på 31,9 milliarder kroner. Dette er i overkant av 5 milliarder, eller 13,7 prosent, lavere enn i november i fjor. Årsaken var altså hovedsakelig redusert oljeeksport. Fastlandseksporten og importen var på omtrent samme nivå i november i år som i fjor. Den rekordhøye importen i oktober fortsatte ikke i november måned.

Lavere råoljeeksport

Eksportverdien for råolje endte på 22,2 milliarder kroner. Sammenlignet med fjorårets november er dette en nedgang på 4,6 milliarder, eller 17,2 prosent. Dette skyldes en kombinasjon av lavere priser og lavere eksportert mengde. Prisen på 631 kroner per fat var 11 kroner lavere i november i år enn på samme tid i fjor. I antall fat var det 6,6 millioner færre. Årsaken til dette er blant annet at noen felt har vært nedstengt i en periode, noe som gav lav aktivitet i november.

Gasseksporten var på omtrent samme nivå som november 2011, 9,6 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, til en verdi av 20,1 milliarder kroner.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-NovemberEndring i prosentNovemberEndring i prosent
 2011201220112012
 
1 Import 450 892 460 8542,243 90343 563-0,8
2 Eksport 805 700 850 3205,580 85675 437-6,7
Av dette      
Råolje 292 069 286 957-1,826 77822 160-17,2
Naturgass 174 930 222 03826,921 42620 806-2,9
Kondensater7 6287 9223,9 389 57046,6
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 331 073 333 4030,732 26331 900-1,1
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 354 808 389 4669,836 95331 874-13,7
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-119 819-127 451.-11 640-11 662.
 

Sesongoppgang for fisk

Fastlandseksporten på 31,9 milliarder kroner var også på omtrent samme nivå som i november i fjor. Det var en nedgang på 363 milliarder kroner, kun 1,1 prosent lavere.

Fiskeeksporten økte med 433 millioner kroner, opp 8,9 prosent. Det ble i november i år eksportert fersk laks med hode for 400 millioner kroner mer enn i fjor. Dette forklares både av prisoppgang og økt eksportvolum i november. En slik oppgang rundt juletider er for øvrig er et vanlig sesongmønster for lakseeksporten.

Mineraloljeprodukter gikk ned med nesten 1,3 milliarder kroner, tilsvarende 27,4 prosent. Dette er imidlertid innenfor hva som har vært vanlig variasjon de siste par årene. Eksporten av jern, stål og andre metaller var samlet sett 249 millioner kroner, eller 5,5 prosent, lavere enn i november i fjor. Aluminiumseksporten alene var rundt 105 millioner kroner lavere, grunnet noe lavere pris.

Eksporten i varegruppen maskiner og transportmidler trakk i positiv retning, og gikk opp med 1,4 milliarder, tilsvarende 26 prosent. Denne hovedgruppen varierer imidlertid normalt mye, og påvirkes i ganske stor grad av spesielle prosjekter. Elektriske maskiner, apparater og deler var den undergruppen som bidro mest i positiv retning denne måneden. Verdien var på 1,5 milliarder kroner, nesten det dobbelte av fjorårets novembertall.

Rekordhøy import av mobiltelefoner

Samlet import i november måned var på 43,6 milliarder kroner. Nivået var også her tilnærmet det samme som i november i fjor, med en nedgang på 340 millioner, eller 0,8 prosent.

Importen av telekommunikasjonsapparater gikk opp med 295 millioner kroner og endte på nesten 2,3 milliarder. Det tilsvarer en oppgang på 14,9 prosent. Mobiltelefoner utgjør en stor andel av denne gruppen, og det ble importert telefoner til Norge for over 871 millioner kroner i november. Dette er rekordhøy verdi for mobiltelefonimporten, over 216 millioner mer enn i november 2011, som også var en måned med høy importverdi. Antallet importerte telefoner har vært like høyt tidligere, men den dominerende andelen smarttelefoner drar verdien kraftig opp.

Importen av industrimaskiner sier generelt mer om den økonomiske utviklingen enn eksporten av tilsvarende maskiner. Endringen for maskinene totalt var en økning på 336 milliarder kroner, eller 7,6 prosent. Importen av enkelte maskiner og utstyr ligger generelt høyt, dette på grunn av stor virksomhet i olje- og byggebransjen de to siste årene.

Personbilimporten hadde en reduksjon på nesten 150 millioner kroner, ned 5,1 prosent. Likevel var verdien i november 2012 ganske høy. Malmimporten, som er en viktig innsatsvare i metallindustrien, gikk også ned, med 354 millioner. Det tilsvarer 18,4 prosent. Nivået er imidlertid innenfor det som har vært normalt det siste halvannet året.

Tabeller:

For flere figurer og mer detaljerte tall, gå til Utenrikshandel med varer - Tabeller

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB