90445
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
90445
Rekordhøy import av varer
statistikk
2012-11-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med vareroktober 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy import av varer

Importen av varer nådde i oktober rekordhøye 48,6 milliarder kroner. Det er 10,2 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Eksporten var på 80,4 milliarder kroner, en økning på 12,3 prosent sammenlignet med oktober 2011.

Overskuddet i handelsbalansen i oktober endte på 31,8 milliarder kroner og var 15,8 prosent høyere enn tilsvarende måned i fjor.

Økt naturgasseksport

Det ble eksportert naturgass for 20,3 milliarder kroner i oktober 2012, mot 17,9 milliarder kroner samme måned i 2011. Eksportvolumet for naturgass i gassform var 9,3 milliarder standard kubikkmeter i oktober i år. Det er 18 prosent høyere enn på samme tid i fjor, og 2,9 milliarder kubikkmeter mer enn i forrige måned. Økningen skyldtes for en stor del at periodiske vedlikeholdsarbeider på produksjonsutstyret har blitt avsluttet.

Eksportverdien for råolje utgjorde 28,1 milliarder kroner, noe som er en økning på 19,9 prosent sammenlignet med samme måned i 2011. Endringen kan relateres til at det i oktober 2011 ble eksportert færre fat råolje, samt at prisen per fat var lavere, henholdsvis 643 kroner i oktober 2012 mot 633 kroner i 2011.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-oktoberEndring i prosentOktoberEndring i prosent
 2011201220112012
 
1 Import       406 989       417 3182,544 098       48 59110,2
2 Eksport 724 844 775 2287,071 55480 37312,3
Av dette      
Råolje 265 291 264 797-0,223 45328 13219,9
Naturgass 153 504 201 43931,217 94220 28913,1
Kondensater7 2397 3521,6 919 401-56,4
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 298 810 301 6410,929 23931 5507,9
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 317 854 357 91012,627 45531 78215,8
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-108 179-115 677.-14 859-17 041.
 

Økning i fastlandseksporten

Fastlandseksporten var 7,9 prosent høyere i oktober 2012 enn i samme måned i fjor og endte på 31,6 milliarder kroner.

Særlig stor var økningen for varegruppen raffinerte mineraloljeprodukter som hadde en eksport på 3,9 milliarder kroner, drøyt 800 millioner kroner mer enn i oktober 2011. Bensin hadde den største eksportoppgangen, med 934 millioner kroner mer i oktober 2012 enn i samme måned i fjor.

Eksportverdien for aluminium sto for det meste av nedgangen for varegruppen metaller, unntatt jern og stål . I oktober ble det eksportert aluminium for 1,9 milliarder, mot 2,2 milliarder kroner samme måned i fjor. Lave priser var utslagsgivende for dette. Størst fall i hovedgruppen maskiner og transportmidler viste varegruppen andre transportmidler , som blant annet innbefatter fly og spesialfartøyer, og derfor varierer mye. Verdien for denne gruppen var 275 millioner kroner i oktober 2012 mot 946 millioner året før.

Økt import av maskiner og transportmidler

Samlet import i oktober var på 48,6 milliarder kroner. Verdiøkningen på oppunder 4,5 milliarder kroner sammenlignet med samme måned i fjor, fordelte seg på de fleste varegruppene.

Hovedgruppen maskiner og transportmidler hadde den største økningen sammenlignet med oktober 2011. Total import for gruppen var 17,9 milliarder, oppunder 1,9 milliarder kroner høyere enn i samme måned året før. Det var oppgang for de fleste undergruppene. For motorkjøretøyer på vei var det særlig økning for personbiler og stasjonsvogner. Det ble importert biler for 3,2 milliarder kroner mot 2,9 milliarder samme måned året før.

I varegruppen varer av metaller hadde gruppen konstruksjoner av jern, stål eller aluminium en oppgang til drøyt 1 milliard kroner, noe som er en økning på 87 prosent sammenlignet med verdien i oktober 2011.

Import av forskjellige ferdige varer økte med 532 millioner kroner sammenlignet med oktober 2011, og møbler sto for 32 prosent av denne økningen. Det var også en større økning i import av raffinerte mineraloljeprodukter hvor diesel sto for det meste av oppgangen, fra rundt 700 millioner kroner i oktober 2011 til 1,5 milliarder samme måned i år.

Størst nedgang i importverdi hadde varegruppen malmer og avfall av metall, der det ble importert for 1,6 milliarder kroner i oktober 2012 mot 2,1 milliarder kroner samme periode året før. Det var særlig stor nedgang i nikkelimport, men også import av aluminium falt, både i mengde og verdi. Her ble det importert for 278 millioner kroner mindre i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB