56428_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
56428
Eksporterte varer for over 80 milliarder
statistikk
2012-01-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerdesember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Eksporterte varer for over 80 milliarder

Det ble eksportert varer for 81,2 milliarder kroner i desember 2011, mens importen endte på drøyt 40 milliarder kroner. Handelsoverskuddet ble dermed på 41,2 milliarder, og verken handelsoverskuddet eller eksporten har vært så høy siden 2008.

Handelsbalansen var 10,8 prosent høyere i desember 2011 enn på samme tid i 2010. Både eksportverdien for naturgass, råolje samt fastlandseksporten økte i denne perioden. Verdien av vareimporten var 8,8 prosent lavere enn måneden før, men økte derimot med 2 prosent sammenlignet med desember 2010 da det ble importert varer for 39,3 milliarder kroner.

Fortsatt høy pris på råolje

Eksportverdien for råolje utgjorde 30,1 milliarder kroner i desember 2011, en oppgang på 6,7 prosent fra desember året før. Gjennomsnittsprisen per fat har vært høyere enn 600 kroner siden februar 2011, og lå på 655 kroner i desember. Dette var snaut 100 kroner mer enn i desember 2010. Den høye prisen førte til en oppgang i eksportverdien, dette til tross for en nedgang i antall fat på 4,6 millioner, fra 50,5 millioner fat i desember 2010.

Verdiøkning for naturgassen

Det ble eksportert naturgass for totalt 21,4 milliarder kroner i desember. Dette var en økning på 8,1 prosent mot desember 2010 og en økning på 2,5 prosent mot november 2011.

Sammenlignet med desember 2010 var det en volumnedgang i eksporten på 618 millioner kubikkmeter for naturgass i gassform.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-desemberEndring i prosentDesemberEndring i prosent
 2010201120102011
 
1 Import 449 179      491 0699,3      39 266      40 0612,0
2 Eksport 785 522 883 63012,576 45081 2486,3
Av dette      
Råolje 277 122 325 07017,328 21430 1106,7
Naturgass 168 512 190 75213,219 81521 4288,1
Kondensater6 2158 32834,0 302 700 131,4
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 333 673 359 4817,728 11929 0103,2
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 336 344 392 56216,737 18441 18710,8
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-115 505-131 588.-11 148-11 051.
 

Oppgang i eksport, men nedgang for fisk

Eksport, med unntak av skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater, utgjorde i overkant av 29 milliarder kroner i desember. Det var 3,2 prosent høyere enn på samme tid i 2010, men en nedgang på 9,4 prosent fra november 2011.

Eksportverdien for fisk gikk ned med om lag 500 millioner kroner sammenlignet med desember 2010, dette til tross for rekordhøyt volum. Særlig lavere priser på fersk laks trekker ned eksportverdien for fisk.

Stor nedgang kunne også spores i gruppen metaller, unntatt jern og stål. Eksportverdien for denne gruppen var 641 millioner kroner lavere i desember 2011 enn på samme tid året før.

Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter økte med 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med desember 2010. Dette er nær en dobling til 3,7 milliarder kroner.

Økning i bilimporten

Importen av varer, utenom skip og oljeplattformer, var på drøyt 40 milliarder kroner i desember 2011, en tolvmånedersvekst på 2 prosent, men ned 8,8 prosent fra foregående måned.

Importverdien for gruppen kjøretøy for veg økte med 778 millioner kroner fra desember 2010, og var på 4,6 milliarder kroner i desember 2011. Det ble importert 18 662 biler til Norge i desember 2011, 3 135 flere enn ett år tidligere. I hovedgruppen maskiner og transportmidler økte for øvrig både gruppene kraftmaskiner og -utstyr samt maskiner for spesielle industrier, med henholdsvis 320 og 344 millioner kroner.

I desember 2011 økte importverdien av malmer og avfall av metall med 418 millioner sammenlignet med desember 2010. Importverdien av metaller, unntatt jern og stål, gikk ned med 539 millioner kroner i samme periode og endte på 666 millioner kroner.

Det var også en markant nedgang i importverdien for elektrisk strøm. Verdien gikk ned med 74,9 prosent fra desember 2010 og lå på 217 millioner kroner i desember 2011.

Tabeller: