54163
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
54163
Usikre tider for fastlandseksporten
statistikk
2011-12-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varernovember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Usikre tider for fastlandseksporten

Handelsoverskuddet for november var 35,5 milliarder kroner, opp 9,6 prosent fra samme tid i fjor. Importen gikk opp 6,9 prosent, til totalt 43,7 milliarder kroner. Tross en økning i fastlandseksporten på 3,1 prosent, viste mange varegrupper tegn til eksportnedgang.

Tabeller for november ble publiserte kl. 10.40, 15.12.2011.

I november eksporterte vi totalt varer for 79,2 milliarder kroner. Høyere verdier for olje og gass var nok en gang toneangivende for oppgangen på 8,1 prosent. Fastlandseksporten utgjorde 32,1 milliarder kroner, som også var noe opp fra måneden før. En stor oppgang for mineraloljeprodukter skjulte derimot en generell nedgang for stort sett alle de andre varegruppene. På importsiden derimot økte alle varegrupper i verdi.

Fortsatt sterk oljepris

Eksportverdien for råolje utgjorde 26,3 milliarder kroner for november, nesten 11 prosent mer enn i november 2010. Antall fat var dog en god del lavere, med litt under 41 millioner fat i november i år mot 46 millioner i fjor. Det er en nedgang på 13 prosent. Eksportnivået var likevel ikke unormalt sett i lys av foregående måneder i år, men det var den fortsatt høye oljeprisen som holdt verdiene oppe. Oljeprisen for november 2011 lå på 646 kroner fatet mot 517 kroner fatet i fjor. Prisen økte i tillegg med 15 kroner fatet mot oktober.

Også naturgassverdiene stiger

Verdien på novembereksporten av naturgass, både flytende og i gassform, gikk opp med 13,8 prosent mot samme periode i fjor. Totalt utgjorde denne månedens eksportverdier 20,4 milliarder kroner. Kvantum eksportert naturgass i gassform var likevel noe lavere enn november i fjor, med 9 milliarder standard kubikkmeter i år mot 9,3 milliarder i fjor. Som med oljen ligger prisene på et høyere nivå enn i november 2010.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-novemberEndring i prosentNovemberEndring i prosent
 2010201120102011
 
1 Import 409 912       450 2579,8       40 853       43 6906,9
2 Eksport 709 072 800 99713,073 19479 1468,1
Av dette      
Råolje 248 908 294 96018,523 74626 31410,8
Naturgass 148 696 168 75013,517 92020 38513,8
Kondensater5 9137 62829,0 429 389-9,4
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 305 555 329 6597,931 09932 0583,1
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 299 160 350 74017,232 34135 4569,6
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje,
naturgass og kondensater (3-1)
-104 357-120 598.-9 753-11 632.
 

Utsatt eksportindustri

Eksporten utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater utgjorde 32,1 milliarder for november, rundt 3 prosent mer enn på samme tid i fjor.

Årsaken til den totale oppgangen var nesten utelukkende eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter, som økte med nesten 3 milliarder mot november i 2010, til totalt 4,7 milliarder kroner. Dette skyldes både høyere gjennomsnittspriser og større eksportert mengde. Et par andre undergrupper gikk også opp, blant annet flytende propan og butan samt maskiner for spesielle industrier.

Ut over disse viser de fleste varegrupper nedgang i november. Gruppene maskiner og transportmidler, bearbeidde varer, og matvarer og levende dyr falt mest. Verdien på undergruppen generelle industrimaskiner ble over halvert sammenlignet mot i fjor, og endte på 1,1 milliarder. Her kan det dog naturlig være en del variasjon fra år til år. En mer stabil gruppe som metaller, unntatt jern og stål, gikk ned med nærmere 20 prosent til totalt 3,3 milliarder. Sammenlignet med oktober var verdiene rundt 7 prosent lavere. For matvarer fortsetter fiskeeksporten å falle, ned 8,1 prosent mot november i fjor, til totalt 5 milliarder kroner. Lakseeksporten stod for størsteparten av nedgangen på 440 millioner kroner.

Redusert eksport til USA

Samhandelen med land på eksportsiden bærer også til en viss grad preg av de nåværende usikre økonomiske tider. Mens eksporten til EU totalt sett hittil i år fortsatt var sterk, opp 12,6 prosent mot januar-november 2010, var det enkeltland som pekte seg ut i mer negativ retning. Dette gjaldt spesielt eksportverdiene til kriselandene Hellas - ned 32 prosent, Italia - ned 6 prosent, Portugal - ned 3 prosent og Spania - ned 5 prosent. Ingen av disse innehar riktignok en stor andel av norsk eksportverdi. Mer bekymringsfullt kan være at vi hittil i år har redusert eksporten til USA med 5 prosent, ettersom denne handelen utgjør 8,5 prosent av norske eksportverdier. Nedgangen fant sted i de store industrivaregruppene, selv om det største enkeltfallet var for fisk. Det gikk også rundt 9 prosent mindre eksport til Asia i samme tidsperiode, hovedsakelig drevet av nedganger i maskineksporten til Sør-Korea og Singapore. Eksporten til Kina i perioden januar-november 2010 mot 2011 har dog økt med 15 prosent.

Sterk import i november

Vi importerte varer utenom skip og oljeplattformer for 43,7 milliarder i november. Dette var nesten 7 prosent høyere enn for samme periode i 2010.

Importen av samtlige varegrupper økte sammenlignet med november i fjor. De største oppgangene fantes i gruppene maskiner og transportmidler, ikke-spiselige råvarer samt matvarer og levende dyr. Disse gikk opp med henholdsvis rundt 5, 28 og 19 prosent. Et generelt høyere investeringsnivå i 2011 sammenlignet med i fjor kan være årsaken til oppgangen for maskiner. Av enkeltvarer var det mineraloljeprodukter som gikk opp mest, og med en totalverdi på 2,6 milliarder kroner lå gruppen 43 prosent høyere enn november 2010. Importen av malmer og avfall av metall endte på 1,9 milliarder kroner, 31,9 prosent mer enn i fjor. Til slutt, i disse juletider sees en oppgang for alle matvaregrupper, spesielt korn og kornvarer.

Det var få nedganger på enkeltvarer i november. Metaller, unntatt jern og stål stakk seg dog noe ut, der verdiene ble halvert fra 1,4 milliarder i november i fjor mot 672 millioner i år.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB