54161
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
54161
Økt handel med utlandet
statistikk
2011-11-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med vareroktober 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt handel med utlandet

Oktober ga et handelsoverskudd på 26,7 milliarder kroner. Det er opp 1,9 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Høyere priser for både råolje og naturgass lå bak mye av eksportoppgangen. Det var importvekst innenfor flere av hovedvaregruppene.

Det ble eksportert varer, unntatt skip og oljeplattformer, for 70,7 milliarder kroner i oktober. Eksporten var 5,5 prosent høyere sammenliknet med samme måned i fjor. Importen endte på 44 milliarder kroner, som er en økning på 7,7 prosent fra oktober i fjor.

Økt råoljepris - lavere volum

Eksportvolumet på 37,2 millioner fat råolje i oktober er det laveste hittil i år. Høy oljepris førte likevel til en verdioppgang på nær 6 prosent fra samme måned i fjor. Mens eksportverdien landet på 23,5 milliarder kroner i oktober, utgjorde den 22,2 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Til sammenlikning gikk prisen per fat opp fra 492 til 631 kroner. I forhold til september i år, falt verdien med 12 prosent og prisen med 10 kroner.

Høyere naturgasseksport

Eksportverdien for naturgass nådde 17,8 milliarder kroner i oktober i år, som er 9 prosent mer enn i oktober i fjor. Dette er den høyest registrerte månedsverdien hittil i år. Økningen forklares av prisoppgang, da eksportert volum gikk noe ned.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-oktoberEndring
i prosent
OktoberEndring
i prosent
 2010201120102011
 
1 Import    369 060    406 618    10,2    40 838    43 995    7,7
2 Eksport 635 879 722 11113,667 04470 6985,5
Av dette      
Råolje 225 162 268 64619,322 19323 4535,7
Naturgass 130 777 148 36613,416 35617 7958,8
Kondensater5 4847 27532,7 427 919 115,4
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 274 456 297 8248,528 06928 5311,6
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 266 819 315 49318,226 20726 7041,9
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-94 604-108 794.-12 769-15 464.
 

Økt eksport av malmer og mineraloljeprodukter

Eksportverdien fra Fastlands-Norge utgjorde 28,5 milliarder kroner i oktober. Dette er en liten oppgang på 1,6 prosent fra samme måned i fjor.

De fleste hovedvaregruppene viste likevel en nedgang. Ikke-spiselige råvarer og brenselsstoffer var de to eneste hovedvaregruppene som ikke falt. Blant råvarene økte malmer og avfall av metall mest i verdi, opp 44 prosent til 476 millioner kroner. Innenfor brenselsstoffene hadde eksporten av mineraloljeprodukter mer enn en tredobling. Særlig trekker bensin og gassoljer opp. Eksportverdien på 3,1 milliarder kroner ligger allikevel på et normalt månedsnivå, mens fjorårets oktoberverdi var svært lav. Flytende propan og butan steg også, med 37 prosent til 1,2 milliarder kroner.

Maskineksporten sank med 1 milliard kroner, til 4,7 milliarder kroner. Store maskingrupper som generelle industrimaskiner, elektriske maskiner og kraftmaskiner gikk ned, mens eksporten av maskiner for spesielle industrier viste økt verdi.

Kraftig nedgang i lakseprisen

Fiskeeksporten beløp seg til 5,4 milliarder kroner i oktober, en reduksjon på 6 prosent i forhold til oktober i fjor. Prisfallet på fersk oppdrettslaks - fra 37 til 23 kroner per kilo - er hovedforklaringen. Mens verdien av lakseeksporten falt med over 580 millioner kroner, økte eksportert volum til 68 000 tonn, det høyeste hittil i år. Dette er snaut 9 000 tonn mer enn på samme tid i fjor. Derimot var det prisoppgang for andre viktige fiskeslag som makrell og sild.

Økt import av maskiner og biler

Import av maskiner og transportmidler, som er hovedvaregruppen vi tar inn mest av, viste en oppgang på 16 prosent totalt sett og landet på 16 milliarder kroner. Økningen gjorde seg gjeldende for alle maskintypene, mens telekommunikasjonsapparater hadde en nedgang på 6 prosent, til 1,6 milliarder kroner. Personbilimporten steg også, med 18 prosent til 2,9 milliarder kroner.

Importverdien for bearbeidde varer og forskjellige ferdige varer utgjorde henholdsvis 6,9 milliarder og 7,2 milliarder kroner - en oppgang på 12 og 7 prosent. Blant de bearbeidde varene hadde metaller og varer av metaller den største veksten. Av ferdige varer var det klær samt vitenskapelige og tekniske instrumenter som økte mest.

Mens mat- og drikkevarer steg, gikk importen av ikke-spiselige råvarer og brenselsstoffer ned. Eksempelvis sank importen av malmer og avfall av metall med nær 500 millioner kroner, og endte på 2,1 milliarder kroner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB