54159
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
54159
Opp for olje og gass, ned for fisk
statistikk
2011-10-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerseptember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Opp for olje og gass, ned for fisk

I september eksporterte vi varer for 75,9 milliarder kroner og importerte for 41,7 milliarder. Handelsoverskuddet endte dermed på 34,2 milliarder kroner, opp 55 prosent mot samme tid i fjor. Økningen skyldes for det meste høyere eksportverdier for olje og naturgass.

Totaleksporten økte med 20 prosent mot september 2010, drevet av en samlet verdioppgang for olje og gass tilsvarende 10,3 milliarder kroner. Høye priser for begge produkter og stor volumoppgang på gass var avgjørende faktorer for økningen. Ellers var totalimporten stabil, med verdi som kun var 1,5 prosent høyere enn september 2010.

Fortsatt høy oljepris holder eksportverdien oppe

Eksportverdien for råolje i september utgjorde 26,6 milliarder kroner, rundt 14,5 prosent mer enn for tilsvarende måned i fjor. Oppgangen skyldes fortsatt høyt nivå på oljeprisen, ettersom antall fat eksportert i samme tidsperiode gikk ned med 14 prosent. Totalt antall fat for september i år ble 41,5 millioner, og volumreduksjonen mot i fjor skyldes fortsatt vedlikeholdsarbeid på enkelte felt. Prisen per fat har dog økt fra 481 kr til 641 kr fra september 2010 til samme måned i år. Også sammenlignet med august 2011 har prisen gått opp 31 kroner per fat.

Naturgass opp fra i fjor, ned fra august

I september ble det eksportert naturgass, både flytende og i gassform, for totalt 15,7 milliarder kroner. Dette var hele 79 prosent høyere enn fjorårets verdi, men noe ned fra august. Antall kubikkmeter naturgass i gassform fulgte samme mønster - en økning på 33 prosent fra september 2010, men nedgang på 5 prosent fra august i år. Volumer for 2010 var dog lave på grunn av vedlikeholdsarbeid som var planlagt.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-septemberEndring i prosentSeptemberEndring i prosent
 2010201120102011
 
1 Import 328 222 362 12210,341 12341 7411,5
2 Eksport 568 834 651 52614,563 14475 88820,2
Av dette      
Råolje 202 969 245 19320,823 25726 61014,4
Naturgass 114 421 130 57014,18 76715 68678,9
Kondensater5 0576 35625,7 7121 12558,0
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 246 387 269 4079,330 40832 4676,8
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 240 612 289 40420,322 02134 14755,1
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-81 835-92 716.-10 715-9 274.
 

Generell eksportoppgang, men stort fall for fiskeeksporten

Eksporten utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater utgjorde 32,5 milliarder for september. Det er nærmere 7 prosent mer enn på samme tid i fjor.

Utførselen av raffinerte mineraloljeprodukter har hatt en vekst på 1,8 milliarder, eller 75 prosent, mot september 2010. Eksportverdiene for flytende propan og butan har doblet seg i tidsperioden, til totalt 2,1 milliarder kroner. Andre varer som bidro til oppgangen var organiske kjemiske produkter.

Økte priser på edelmetaller som gull, sølv og platina vises i eksporttallene for september, der varegruppen ikke-monetært gull har gått opp med 141 millioner mot fjoråret. Samtidig styrket sølv og platina seg med 66 millioner i september, til totalt 232 millioner. Denne siste oppgangen utgjorde nesten halvparten av verdioppgangen i gruppen metaller unntatt jern og stål.

Månedens største eksportnedgang stod varegruppen fisk for. Her var verdiene rundt 600 millioner kroner lavere enn i september i fjor. Det var særlig fall i eksportverdiene for laks og makrell som var utslagsgivende. Lakseprisen har gått drastisk ned med 11 kroner fra september 2010, til 26 kroner per kilo fersk hel laks i september 2011. Selv om volumet har økt, var det ikke nok til å hindre verdifall. Nedgang for makrell skyldes i hovedsak den ekstraordinære store fangsten i 2010, samt at fisket da kom i gang tidligere. Prisene her har økt, noe som til en viss grad demper verdifallet.

Stabil import, oppgang for biler

Vi importerte varer utenom skip og oljeplattformer for 41,7 milliarder i september. Dette var kun 1,5 prosent høyere enn for samme måned året før - en marginal økning på rundt 620 millioner kroner.

Varegruppene maskiner og transportmidler, forskjellige ferdigvarer og bearbeidde varer stod for tre fjerdedeler av importoppgangen. Særlig økte importverdien for personbiler, opp 24 prosent mot september i fjor, til totalt 2,8 milliarder kroner. Det er dog ikke mulig å se en markant utvikling mot foregående år ettersom bilimporten varierer mye fra måned til måned. Gruppene jern og stål i tillegg til maskiner for spesielle industrier gikk også opp med rundt 350 millioner hver.

Brenselsstoffer stod for størst nedgang med nesten en halvering av verdien mot i fjor, og kom totalt på 2 milliarder kroner. Også verdiene for uorganiske kjemiske produkter og metaller unntatt jern og stål sank mot september 2010.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB