54157
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
54157
Handelsoverskudd på over 30 milliarder
statistikk
2011-09-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med vareraugust 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Handelsoverskudd på over 30 milliarder

Det ble eksportert varer for 72,1 milliarder kroner i august, mens importen kom opp i 40 milliarder. Handelsoverskuddet ble dermed på 32 milliarder kroner, som er over 50 prosent høyere enn i august i fjor.

Fastlandseksporten har økt med nær 10 prosent sammenlignet med august i fjor. Hvis man i tillegg inkluderer råolje, naturgass og kondensater er eksportøkningen på 27,2 prosent. Handelsoverskuddet økte dermed til tross for at vareimporten endte 11,5 prosent høyere enn samme periode i fjor. Det viktigste bidraget til det økte handelsoverskuddet var den høyere verdien for sokkelvarene råolje og naturgass.

Råoljepris fortsatt over 600 kroner

Eksportverdien for råolje utgjorde i august 25,8 milliarder kroner. Dette er 30 prosent mer enn august i fjor, men en nedgang på 13 prosent fra juli i år. Mens det i forhold til juli var en nedgang i både pris og volum, skyldtes veksten fra august i fjor både økte priser og høyere volum. Antall eksporterte fat var 42,3 millioner i august i år mot 40,8 millioner fat i august i fjor. Prisen per fat har i samme periode økt betydelig, fra 487 til 610 kroner. I juli var den til sammenligning noe høyere, 648 kroner.

Verdiøkning for naturgassen

Det ble eksportert naturgass for totalt 16,9 milliarder kroner i august, som innebar en vekst på hele 77 prosent sammenlignet med et år tidligere.

Volumøkningen for eksport av naturgass i gassform var på nesten 1,8 milliarder kubikkmeter, eller 33 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-augustEndring
i prosent
AugustEndring
i prosent
 2010201120102011
 
1 Import 287 099 320 38011,635 90140 03011,5
2 Eksport 505 690 575 47313,856 66672 07227,2
Av dette      
Råolje 179 712 218 58321,619 88025 81829,9
Naturgass 105 654 114 8848,79 56616 89576,6
Kondensater4 3455 30422,1 763 391-48,8
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 215 979 236 7029,626 45628 9689,5
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 218 591 255 09316,720 76432 04354,3
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-71 120-83 678.-9 445-11 061.
 

Oppgang i eksporten

Eksport utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater utgjorde nær 29 milliarder kroner i august. Det er 9,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor, og en økning på 3 prosent fra måneden før.

Utførselen av raffinerte mineraloljeprodukter økte med 60,3 prosent, til 4,9 milliarder kroner i forhold til august i fjor. Samtidig har eksporten av elektrisk strøm gått opp med 500 millioner kroner, til 713 millioner kroner. Flytende propan og butan økte med 22,2 prosent til 1,8 milliarder kroner sammenlignet med ett år tidligere. Gruppen av metaller, unntatt jern og stål viste en vekst på 6,9 prosent og endte på knappe 4 milliarder kroner.

Gruppen for generelle industrimaskiner falt med 421 millioner kroner til 916 millioner kroner i forhold til samme tid i fjor. Andre kjemiske produkter viste en nedgang på 13,8 prosent, til 1,8 milliarder kroner. Gruppen for fisk endte om lag 150 millioner kroner lavere enn august i fjor, til tross for verdiøkning i flere undergrupper. En av hovedgrunnene var en markant lavere pris på fersk laks.

En økning i importen

Importen av varer utenom skip og oljeplattformer var på drøyt 40 milliarder kroner i august, opp 11,5 prosent fra august i fjor og 12,7 prosent fra juli i år.

Størst økning kunne spores i gruppen maskiner for spesielle industrier, opp i overkant av 500 millioner kroner til 1,6 milliarder kroner i forhold til august i fjor. En noe mindre oppgang, 454 millioner kroner, fant sted i gruppen for malmer og avfall av metall. Kjøretøy for veg var 402 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor.

Organiske kjemiske produkter sank med 28,5 prosent til 565 millioner kroner. Importen av elektrisk strøm var 273 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor, og endte på 42 millioner kroner. Nettoeksporten av strøm var dermed på 671 millioner kroner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB