54151
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
54151
Lavt handelsoverskudd
statistikk
2011-06-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varermai 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavt handelsoverskudd

Overskuddet på handelsbalansen ble 24,2 milliarder i mai. Det er nesten en halvering sammenlignet med det høye overskuddet i april. Stengte oljefelt medførte at antall eksporterte oljefat ble lavt.

Det ble eksportert varer for 67,4 milliarder kroner, mens den totale vareimporten var på 43,2 milliarder. Handelsbalansen endte dermed på omtrent samme nivå som i mai i fjor, med et relativt lavt handelsoverskudd. Dette forklares av at råoljeeksporten var på et normalt nivå, mens gasseksporten var lav og vareimporten høy.

Høy oljepris, men færre eksporterte fat

Det ble eksportert råolje for 24,3 milliarder i mai måned, over 5,1 milliarder mer enn samme måned i fjor. Antall eksporterte fat var altså lavt i årets maimåned grunnet de stengte oljefeltene. Råoljeprisen holder seg fortsatt høy, 637 kroner per fat, og medførte dermed at verdien av oljeeksporten tross dette holdt seg på et relativt normalt nivå. I samme måned i 2010 var denne prisen 478 kroner.

Gasseksporten lavere enn i fjor

Det ble eksportert naturgass for til sammen 10,9 milliarder kroner i mai, en nedgang på nesten 22 prosent fra mai i fjor. Det ble eksportert nesten 6,1 milliarder kubikkmeter gass i gassform, rundt 2,4 milliarder færre enn i samme måned i fjor. Utført planlagt vedlikehold er en forklaring. Det er også det laveste antall kubikkmeter eksportert hittil i år.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-maiEndring
i prosent
MaiEndring i prosent
 2010201120102011
 
1 Import 174 861    203 443    16,3    35 629    43 20221,3
2 Eksport 321 166 364 53413,559 89067 35912,5
Av dette      
Råolje 113 913 138 93222,019 20524 34126,7
Naturgass71 99272 1850,313 84210 859-21,6
Kondensater2 2433 78468,7 478 75357,7
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 133 018 149 63412,526 36531 40619,1
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 146 305 161 09110,124 26124 157-0,4
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-41 843-53 809.-9 264-11 796.
 

Importvekst i mange varegrupper

Importverdien av varer utenom skip og oljeplattformer for mai endte på 43,2 milliarder kroner. Dette er en oppgang på nesten 7,6 milliarder, eller over 21 prosent, fra tilsvarende periode i fjor. Dette er også et relativt høyt nivå på månedsimporten.

Alle hovedvaregruppene utenom brenselstoffer viste økning, og de fleste av
disse hadde en vekst på rundt 30 prosent.

Maskiner og transportmidler økte med 3,4 milliarder kroner, eller 27 prosent. Her bidro spesielle og generelle industrimaskiner med til sammen nesten 1,1 milliarder. Personbilimporten økte med 440 millioner kroner.

I råvaregruppen økte malmimporten med 729 millioner kroner, eller 38 prosent. Forskjellige ferdige varer økte med i nesten 1,3 milliarder, tilsvarende 27 prosent.

Eksportvekst for maskiner og metaller.

I mai endte fastlandseksporten på 31,4 milliarder kroner. Dette var en oppgang i forhold til mai 2010 på over 5 milliarder kroner, eller 19,1 prosent.

Varegruppen for maskiner og transportmidler bidro med en vekst på nesten 1,7 milliarder. Her ble eksporten av elektriske maskiner nesten fordoblet, og økte med 818 millioner kroner, mens spesielle industrimaskiner bidro med 670 millioner.

Metalleksporten økte også. Mens jern og stål hadde en oppgang på 326 millioner, økte andre metaller med 731 millioner kroner. Både nikkel og aluminiumseksporten var høy i mai måned. Ellers økte fiskeeksporten med 255 millioner kroner, og eksporten av fersk laks utgjorde 163 millioner av dette. Prisen på fersk laks var noe lavere enn i fjor, men den eksporterte mengden var høyere i denne perioden.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB